KOMUNIKAT
Gminnej Komisji Wyborczej w Szumowie
z dnia 28 września 2018 r.

o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy Szumowo, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

I. Gminna Komisja Wyborcza w Szumowie na podstawie art. 408 pkt 3 i art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 754 z późn. zm.) przyznaje zarejestrowanym w wyborach do Rady Gminy Szumowo listom kandydatów komitetów niespełniających żadnego z warunków określonych art. 409 Kodeksu wyborczego numery:

a) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym - spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie art. 409 Kodeksu wyborczego,
b) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym - spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie pkt I lit. a.
II. Numery, o których mowa w pkt I, Gminna Komisja Wyborcza w Szumowie przyznaje w drodze losowania, które odbędzie się w dniu 1 października 2018 r. o godz. 16:00 w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Szumowie, ul. 1 Maja 45.

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Szumowie
(-) Agnieszka Żochowska