Zdjęcie broszuryMijająca kadencja sprzyja podsumowaniu naszej działalności na rzecz gminy Szumowo w okresie czterech ostatnich lat. Z roku na rok zmienia się oblicze kolejnych wsi. Przeprowadzono wiele inwestycji, m.in.: powstały nowe drogi, chodniki, place zabaw, wybudowano nowoczesne przedszkole, stołówkę, salę gimnastyczną, wyremontowano budynki świetlic wiejskich, zakupiono sprzęt dla ochotniczych straży pożarnych. Gmina Szumowo rozwija się głównie dlatego, że władze samorządowe skutecznie walczą o dotacje ze środków wojewódzkich, krajowych i unijnych. Poczynione inwestycje przyczyniają się do wzrostu poziomu życia mieszkańców, wpływają na poprawę bezpieczeństwa, a także poprawę walorów estetycznych naszej gminy. Przygotowując sprawozdanie staraliśmy się wyszczególnić główne inwestycje, które wpłynęły na rozwój naszej gminy. Wiele decyzji, zwłaszcza tych podjętych na początku kadencji, przynosiło efekty w latach kolejnych.
Zapraszamy do zapoznania się z broszurą.

 Broszura podsumowująca działalność Samorządu Gminy Szumowo (33 MB)