zdjęcie budynku bibliotekiW związku z faktem, że mimo zaproszenia Pana Starosty Roberta Rosiaka na rozmowy w sprawie warunków prowadzenia Biblioteki Powiatowej przez Bibliotekę Gminną w Szumowie Pan Starosta nie pojawił się w dniach od 01.10.2018 r. do 03.10.2018 r. zgodnie z pismem z dnia 25.09.2018 r. Wójt Gminy Szumowo odwołał wszystkie swoje zaplanowane wcześniej spotkania i udał się na spotkanie w dniu 04.10.2018 r. na zaproszenie Pana Starosty zgodnie z pismem z dnia 17.09.2018 r.
..............................................................................................................................
W związku z lekceważącym podejściem Zarządu Powiatu do wykonywania swoich zadań, Wójt Gminy Szumowo zaproponował dla dobra naszych mieszkańców odkupienie wszystkich woluminów zgromadzonych przez 10 lat (jest to kwota około 55 000 zł).
Obecni na spotkaniu W-ce Pan Starosta Stanisław Rykaczewki i Radny Rady Powiatu Pan Marek Niewiński zaproponowali spotkanie w dniu dzisiejszym tj. 05.10.2018 r. w Urzędzie Gminy Szumowo.
W dniu dzisiejszym spotkanie to zostało odwołane.
Oświadczam również, że nie jest prawdą jakoby Wójt Gminy Szumowo składał propozycję prowadzenia biblioteki za kwotę 45 000 zł rocznie jak przedstawione to było na posiedzeniu Zarządu Powiatu.
Prawdą natomiast jest, że w 2007 r. Samorząd Zambrowa wykonywał te zadania za kwotę 35 000 zł i zażądał większej kwoty 85 000 zł.

W załączeniu:

 - ostatnia korespondencja dot. Biblioteki Powiatowej prowadzonej przez Bibliotekę Gminną w Szumowie;
 - wyciąg z protokołu Nr 116/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Zambrowskiego które odbyło się w dniu 10 września 2018 r. w godz:12: 00 – 14:00 w gabinecie Starosty zambrowskiego


Wójt Gminy Szumowo
Jarosław Cukierman