1 grudnia (sobota) w godzinach od 9:00 do 14 :OO w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zambrowie odbędą się konsultacje skierowane do Kół Gospodyń Wiejskich.
Celem spotkania jest przekazanie zainteresowanym informacji o nowych regulacjach prawnych dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz możliwością pozyskiwania środków finansowych na ich funkcjonowanie.