W dniu 5 grudnia 2018 r. (środa) o godz.12.00 w Gminnym Ośrodku Kultury odbędzie się szkolenie na temat nowych zasad funkcjonowania Kół Gospodyń Wiejskich z udziałem pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  i Urzędu  Skarbowego.