Od 1 stycznia 2019 roku weszły w życie nowe przepisy, zgodnie z którymi o Kartę Dużej Rodziny (KDR) może ubiegać się każdy, kto kiedykolwiek utrzymywał co najmniej troje dzieci. Ich wiek i dochody nie mają żadnego znaczenia.

- „Zdecydowaliśmy się na poszerzenie kręgu osób, które mogą korzystać z Karty Dużej Rodziny, ponieważ chcemy docenić trud, jaki rodzice włożyli w wychowanie trójki, czwórki czy większej liczby dzieci. W ostatnim czasie m.in. dzięki programowi „Rodzina 500+” sytuacja materialna dużych rodzin zdecydowanie się poprawiła. Nie możemy jednak zapominać o tych, którzy decydowali się na wychowywanie dużej liczby dzieci wcześniej. Właśnie dlatego od początku 2019 roku wszyscy, którzy wychowali co najmniej troje dzieci, będą mieli prawo do zniżek – bez względu na to, w jakim wieku są dzisiaj te dzieci” – wyjaśnia Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych otrzymują m.in. ustawowe zniżki na przejazdy kolejowe – 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na miesięczne; zniżki w opłatach paszportowych – 50% oraz darmowe wstępy do parków narodowych. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”. Wszystkie instytucje państwowe i firmy prywatne, które oferują zniżki oraz informację, jaka jest wysokość zniżek, można znaleźć korzystając z wyszukiwarki partnerów Karty Dużej Rodziny.

Gdzie złożyć wniosek?

Osoby zamieszkujące w gminie Szumowo powinny składać wnioski w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szumowie, pok. 10 w godz. od 7.30 do 15.30. Wniosek w imieniu rodziny składa rodzic/opiekun prawny. Wniosek można także składać za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (www.empatia.mrpips.gov.pl) - tylko, jeśli posiada się profil zaufany.

W załączeniu wniosek i załączniki do pobrania:

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej – ZKDR-01

Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – ZKDR-02

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej – ZKDR-03

Informacja o osobach mogących wyświetlać Kartę w formie elektronicznej – ZKDR-04

Objaśnienia do wniosku

Instrukcja – jak wypełnić elektroniczny wniosek o mKDR

Instrukcja – jak wypełnić wniosek o ZKDR-04