Do pobrania: harmonogram I półrocze 2019 w formacie PDF  (44KB)

  • Miejscowości: Srebrna, Łętownica
 
Częstotliwość odbioru Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych Kolumna1 Kolumna2 Kolumna5 Kolumna6 Kolumna7 Kolumna8

Harmonogram odbioru

odpadów

Rok 2019
Miesiąc
Częstotliwość odbioru Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych I II III IV V VI
Dzień
jeden raz w miesiącu odpady zmieszane 13 14 11 9 12
jeden raz w miesiącu odpady zebrane selektywnie (szkło, papier, bio, metale, tw. sztuczne) 14 15 12 10 13
jeden raz w półroczu odpady wielkogabarytowe 28
jeden raz w półroczu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 27

  • Miejscowości: Srebrny Borek, Ostrożne, Kalinowo, Żabikowo Prywatne, Żabikowo Rządowe
Częstotliwość odbioru Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych Kolumna1 Kolumna2 Kolumna5 Kolumna6 Kolumna7 Kolumna8
Harmonogram odbioru odpadów Rok 2019
Miesiąc
Częstotliwość odbioru Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych I II III IV V VI
Dzień
jeden raz w miesiącu odpady zmieszane 15 18 15 13 14
jeden raz w miesiącu odpady zebrane selektywnie (szkło, papier, bio, metale, tw. sztuczne) 18 19 16 14 17
jeden raz w półroczu odpady wielkogabarytowe 30
jeden raz w półroczu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 29

  • Miejscowości: Paproć Duża, Paproć Mała, Pęchratka Polska
Częstotliwość odbioru Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych Kolumna1 Kolumna2 Kolumna5 Kolumna6 Kolumna7 Kolumna8
Harmonogram odbioru odpadów Rok 2019
Miesiąc
Częstotliwość odbioru Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych I II III IV V VI
Dzień
jeden raz w miesiącu odpady zmieszane 19 20 17 15 18
jeden raz w miesiącu

odpady zebrane selektywnie (szkło, papier, bio, metale, tw. sztuczne)

20 21 18 16 19
jeden raz w półroczu odpady wielkogabarytowe 3
jeden raz w półroczu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 31

  • Miejscowości: Wyszomierz, Rynołty, Radwany, Mroczki Stylongi, Zaręby Jartuzy, Stryjki, Głębocz Wielki, Kaczynek
Częstotliwość odbioru Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych Kolumna1 Kolumna2 Kolumna5 Kolumna6 Kolumna7 Kolumna8
Harmonogram odbioru odpadów Rok 2019
Miesiąc
Częstotliwość odbioru Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych I II III IV V VI
Dzień
jeden raz w miesiącu odpady zmieszane 21 22 23 17 21
jeden raz w miesiącu odpady zebrane selektywnie (szkło, papier, bio, metale, tw. sztuczne) 22 25 24 20 24
jeden raz w półroczu odpady wielkogabarytowe 5
jeden raz w półroczu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 4

  • Miejscowości: Krajewo Budziły, Szumowo cz. 1 (ul. Wyzwolenia, ul. Przeździeckiego, ul. Polna, ul. Leśna, ul. Krótka, ul. Dolna, ul. Przemysłowa)
Częstotliwość odbioru Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych Kolumna1 Kolumna2 Kolumna5 Kolumna6 Kolumna7 Kolumna8
Harmonogram odbioru odpadów Rok 2019
Miesiąc
Częstotliwość odbioru Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych I II III IV V VI
Dzień
jeden raz w miesiącu odpady zmieszane 25 26 25 21 25
jeden raz w miesiącu odpady zebrane selektywnie (szkło, papier, bio, metale, tw. sztuczne) 26 27 26 22 26
jeden raz w półroczu odpady wielkogabarytowe 7
jeden raz w półroczu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 6

  • Miejscowości: Nowe Szumowo, Szumowo cz.2 (ul. Cmentarna, ul. 1 Maja, ul. Osiedlowa, ul. Szkolna)
Częstotliwość odbioru Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych Kolumna1 Kolumna2 Kolumna5 Kolumna6 Kolumna7 Kolumna8
Harmonogram odbioru odpadów Rok 2019
Miesiąc
Częstotliwość odbioru Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych I II III IV V VI
Dzień
jeden raz w miesiącu odpady zmieszane 27 28 29 23 27
jeden raz w miesiącu odpady zebrane selektywnie (szkło, papier, bio, metale, tw. sztuczne) 28 29 30 24 28
jeden raz w półroczu odpady wielkogabarytowe 11
jeden raz w półroczu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 10

 Przygotował: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Szumowo