Mieszkańcy oraz właściciele zakładów pracy z Szumowa, w sumie ponad 150 osób, uczestniczyło 6 lutego w spotkaniu informacyjnym ws. gazyfikacji.
Zaproszeni przez Wójta Gminy Pana Jarosława Cukiermana przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o Oddział ZG w Białymstoku Pani Agnieszka Banel i Pan Kamil Rutkowski Doradcy ds. Rozwoju Rynku, szczegółowo wyjaśnili aspekty techniczne i organizacyjne dotyczące budowy sieci gazowej i przyłączy na terenie Szumowa. Udzielili jednocześnie wszelkich informacji dotyczących kosztów przyłącza, czasu realizacji i płynących z tego korzyści. Wójt Gminy informował również mieszkańców o możliwości pozyskania środków zewnętrznych z ,,Programu Czyste Powietrze’’ na wymianę pieca i dostosowanie instalacji do ogrzewania gazem. Podjęcie decyzji o realizacji inwestycji na terenie Szumowa uzależnione jest od analizy finansowo-technicznej, sporządzonej przez PSG na podstawie wypełnionych przez mieszkańców i firmy ankiet.

Dla Gminy Szumowo jest to bardzo realne przedsięwzięcie. Przebiegający w pobliżu gazociąg, tereny przeznaczone na usługi, planowane na tych terenach zakłady przemysłowe oraz wykonany techniczny przecisk pod drogą S8 są podstawowymi atutami gminy do sporządzenia pozytywnej analizy PSG. Pozytywny wynik oceny ekonomicznej projektu (zapotrzebowanie na gaz) pozwoli w przyszłości uwzględnić miejscowości Srebrna, Wyszomierz Wielki i Żabikowo do rozbudowy sieci szkieletowej. Decyzja co do opłacalności projektu ze strony PSG zapadnie w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy. Należy nadmienić, że Gmina nie uczestniczy finansowo w projekcie, dołoży jednak wszelkiej pomocy organizacyjnej przy realizacji tak poważnej i ważnej dla Gminy inwestycji. Jeśli ocena projektu będzie pozytywna gazyfikacja może dojść do skutku w ciągu 24 miesięcy.