Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie serdecznie zaprasza do udziału w Konkursie ,,Najpiękniejsza Palma Wielkanocna’’. Prace należy złożyć do 15 kwietnia 2019 r. w siedzibie GOK w Szumowie.

 

 

Cele konkursu
-popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;
-pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej;
-stworzenie okazji do zaprezentowania przez mieszkańców gminy Szumowa własnych pomysłów i -technik wykonania palm wielkanocnych oraz form ich zdobienia;
-rozbudzanie inwencji twórczej;
-integracja społeczności lokalnej.

Konkurs podzielony jest na 4 kategorie:

- I KATEGORIA (zespołowa) - zespół, np. placówka oświatowa – szkoła lub klasa, świetlice, kółka zainteresowań, Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia z terenu gminy Szumowa.
Każdy zespół może zgłosić do konkursu jedną palmę.

- II KATEGORIA: (indywidualna) – dla dzieci szkół podstawowych.
Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jedną palmę.

- III KATEGORIA (indywidualna) – dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jedną palmę.

- IV KATEGORIA (indywidualna) – dla dorosłych z terenu gminy Szumowa.
Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jedną palmę.

O rozstrzygnięciu konkursu laureaci zostaną poinformowani telefonicznie. Wszystkie prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej w GOK w Szumowie.

Regulamin konkursu poniżej: 
Regulamin