Zdjęcie z konkursuMłodość to okres, w którym pojawia się problem uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Uzależnienia są jednym z największych zagrożeń współczesności. Młodzi ludzie, szczególnie u progu dorastania podejmują wiele różnorodnych, niekiedy zupełnie nowych zachowań, są podatni na „nowinki” –często szkodliwe dla zdrowia. Na przykład spędzają dużo czasu przed komputerem, telewizorem, zaczynają eksperymentować z używkami co jest szczególnie groźnym i niepokojącym zjawiskiem.

W związku z tym, nauczyciele świetlicy wraz z pedagogiem szkolnym zorganizowali konkurs „ Można inaczej - NIE dla uzależnień” biorąc udział w programie edukacyjno-profilaktycznym „Aktywność i dobre wychowanie profilaktyką uzależnień” realizowanym w Zespole Szkół w Szumowie w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Uczniowie klas przygotowali krótkie scenki teatralne na temat sytuacji związanych z różnymi uzależnieniami i przemocą wśród dzieci, które były zaprezentowane 28.03.2019r. społeczności Zespołu Szkół w Szumowie.
Scenki przygotowane przez uczniów przedstawiały następujące problemy:

 • klasa IV a – uzależnienie od słodyczy,
 • klasa IV b – uzależnienie od telewizora, komputera, internetu,
 • klasa V a – jesteś świadkiem, jak część klasy śmieje się z kolegi, gdy ten nie potrafi rozwiązać zadania,
 • klasa V b – koleżanki obgadują przy tobie nieobecnego kolegę/koleżankę,
 • klasa VI – grupa osób wyśmiewa koleżankę na lekcji wych-fiz,
 • klasa VII a – uzależnienie od telefonu komórkowego,
 • klasa VII b – grupa osób na przerwie wyśmiewa się z ubrania koleżanki,
 • klasa VIII – uzależnienie od papierosów, e-papierosów,
 • klasa III a gim – uzależnienie od alkoholu,
 • klasa III b gim – uzależnienie od narkotyków, dopalaczy.

Wyniki konkursu:

Kategoria klas IV – VI

 • I miejsce – kl. IV b
 • II miejsce – kl. V b
 • III miejsce – kl. IV a

Kategoria klas VII – VIII i klasy III gim.

 • I miejsce – kl. VII a
 • II miejsce – kl. VIII
 • III miejsce – kl. VII b

Serdecznie dziękujemy wszystkim wykonawcom. Gratulujemy ciekawych pomysłów.

Organizatorzy