Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie i Biblioteka Gminna

zapraszają do udziału w III Konkursie Ortograficznym 

o tytuł „Mistrza Ortografii Gminy Szumowo 2019 r.”

 

 

Dyktando odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2019 r. (czwartek) w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie z podziałem na cztery kategorie wiekowe:

- godz. 10.00 – grupa I - kl. IV –V szkoły podstawowej,

- godz. 10.40 – grupa II - kl. VI – VII szkoły podstawowej,

- godz. 11.20 – grupa III – kl. VIII i III gimnazjum,

- godz. 17.00 – grupa - szkoły średnie i osoby dorosłe.

Zgłoszenia do dnia 24 kwietnia 2018 r.– szkoły w formie pisemnej, osoby indywidualne osobiście lub telefonicznie, tel. 476 92 94.

Regulamin, zasady konkursu oraz kryteria oceny stanowią załączniki nr 1 i 2.

Załącznik 1 

Załącznik 2