1. Postanowienie Nr 51/2019 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Szumowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.(pobierz/zobacz)

2. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych. (pobierz/zobacz)