Sukcesem zakończyły się wielomiesięczne starania Wójta Gminy Szumowo, zmierzające do pozyskania środków finansowych na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Gminy Szumowo.

Na wniosek Gminy Szumowo, zaopiniowany pozytywnie przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w ramach porozumienia Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Środowiska z dnia 30 października 2015 r. w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska zostało przyznane dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrożnem w następujących kwotach:

  • Narodowy/Wojewódzki Fundusz Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej – 310 000 zł,
  • środki ubezpieczeniowe – 150 000 zł.
  • ewentualne dofinansowanie z budżetu Gminy – około 300 000 zł.

W dniu wczorajszym, 8 kwietnia 2019 r. odbyło się spotkanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Jarosława Zielińskiego i Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej generała brygadiera Pana Leszka Suskiego z przedstawicieli samorządów i Prezesów OSP z terenu województwa podlaskiego. W spotkaniu brał udział Wójta Gminy Szumowo Pan Jarosław Cukierman i Prezes OSP w Ostrożnem Pan Andrzej Dębek, którzy otrzymali promesę na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego