W dniach 10 - 11 kwietnia 2019 r. w ramach Inicjatywy edukacyjnej pt. „Pomagać można w każdym wieku – wolontariat dla seniora” w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie odbyły się zajęcia, w których udział wzięło 15 seniorów, a właściwie seniorek z gminy Szumowo.
      Inicjatywa ta została współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zorganizowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”, przy  wsparciu Ośrodka Pomocy Społecznej w Szumowie.

                Pierwszą częścią spotkania była prelekcja na temat wolontariatu. Przygotowała ją i poprowadziła Pani Joanna Malinowska, która na co dzień jest wolontariuszką, aktywnie działającą w Grupie Ratowniczej „Nadzieja” oraz ratownikiem medycznym. Opowiedziała ona o formach wolontariatu, jego zakresie oraz kształtowaniu postaw obywatelskich. Seniorzy mieli również okazję pogłębić swoją wiedzę i pozyskać informacje, jak zostać wolontariuszem - seniorem, jak nieść bezinteresowną pomoc innym.
              W kolejnej części spotkania odbyły się warsztaty z przygotowania ozdób świątecznych, a konkretnie palm wielkanocnych. Część praktyczną poprowadziła Pani Joanna Milewska – Kierownik Biblioteki Gminnej w Szumowie. Zaprezentowała ona niełatwą sztukę wykonywania ozdób przy użyciu bibuły, wstążki, krepiny. Zajęcia te wzbudziły wśród uczestniczek niemałe emocje i zainteresowanie. Podczas zajęć wywiązała się wręcz pozytywna rywalizacja, która palma będzie piękniejsza. Panie bawiły się przy tym bardzo dobrze, były żarty i dużo humoru. Efekty pracy seniorów przeszły najśmielsze oczekiwania. Powstały piękne kolorowe palmy wielkanocne, które w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi trafiły również do osób starszych i samotnych z terenu naszej gminy.
            Inicjatywa pt. „Pomagać można w każdym wieku – wolontariat dla seniora” okazała się bardzo dobrym pomysłem na aktywizację osób starszych, poprzez włączenie ich w życie lokalne społeczności oraz zapewnienie integracji i możliwości pomocy innym.
           Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szumowie dziękuje seniorkom za chęć oraz czynny udział w spotkaniu. Dziękuje również Paniom: Joannie Milewskiej i Joannie Malinowskiej za przeprowadzenie warsztatów, a także pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie za pomoc w organizacji zajęć.
Spotkanie nie było pierwszym i ostatnim bowiem seniorzy wyrazili chęć na udział w podobnych zajęciach. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom będziemy dążyć do realizacji podobnych przedsięwzięć.
          Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych wszystkim naszym seniorom oraz mieszkańcom Gminy Szumowo składamy serdeczne życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.
                                                           
                                            Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                w Szumowie
                                                           wraz z pracownikami


Galeria: