W dniach 14 i 15 września br. w Łętownicy i Andrzejewie odbyły się uroczystości patriotyczno – religijne poświęcone 80 rocznicy bitwy będącej najważniejszym wydarzeniem kampanii wrześniowej 1939 roku w tej części regionu.

Organizatorami uroczystości byli Wójt Gminy Szumowo Pan Jarosław Cukierman i Wójt Gminy Andrzejewo Pani Beata Ponichtera.
Pierwszy dzień obchodów rocznicowych rozpoczął się w dniu 14 września o godz.10:00 w Łętownicy od odegrania hymnu państwowego w wykonaniu orkiestry dętej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie pod batutą kapelmistrza Pana Michała Knapkiewicza.

Następnie Wójt Gminy Szumowo Pan Jarosław Cukierman powitał zaproszonych gości. Na uroczystości obecnych było wielu znakomitych gości m.in.: poseł na Sejm RP Pani Bernadeta Krynicka, Wojewoda Podlaski Pan Bohdan Paszkowski, przedstawiciele władz samorządowych, kombatanci, strażacy, delegacje szkół i instytucji, radni i sołtysi gminy Szumowo oraz mieszkańcy gmin Szumowo i Andrzejewo. Przedstawiciele, którzy zabrali głos w swoich wypowiedziach podkreślali jak ważna jest pamięć o poległych żołnierzach i o historii, jaka miała miejsce na naszych terenach. Zostały odczytane listy od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Posła na Sejm RP Pana Jarosława Zielińskiego oraz Posła do Parlamentu Europejskiego Pana Krzysztofa Jurgiela.

Po przemówieniach delegacje samorządowe oraz pozarządowe złożyły wieńce pod pomnikiem poświęconemu poległym żołnierzom 18 Dywizji Piechoty.

Podczas uroczystości Wojewoda Podlaski Pan Bohdan Paszkowski wręczył odznaczenia za wzorową długoletnią pracę zawodową.
Nagrodą tą odznaczeni zostali :

- Pan Krzysztof Bobkowski – pracownik Urzędu Gminy w Szumowie
- Pani Krystyna Chlewicka – pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szumowie
- Pani Joanna Milewska – pracownik Biblioteki Gminnej w Szumowie

Zwieńczeniem uroczystości patriotycznych była inscenizacja bitwy, którą zorganizowało Stowarzyszenie Historyczne im.71 Pułku Piechoty. Rekonstrukcja bitwy była odwzorowaniem wydarzeń, które miały miejsce na ziemiach Łętownicy i Andrzejewa podczas II Wojny Światowej.

Łącznikiem między uroczystością patriotyczną a jublileuszem OSP była polowa Msza Święta w intencji polskich żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku oraz jubileuszu 90- lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Łętownicy.

W dniu 15 września 2019 roku uroczystości rozpoczęły się pod pomnikiem w Łętownicy o godz. 9:00. Uczczono pamięć poległych i złożono kwiaty.
Około godz. 9:15 rozpoczął się IV Otwarty Bieg śladami bitwy stoczonej pod Łętownicą i Andrzejewem. Uczestnicy biegu licznie stawili się na linii startu.
Następnie uroczystości przeniosły się do Andrzejewa, gdzie o godzinie 12:30 w kościele parafialnym rozpoczęła się uroczysta Msza Święta w intencji polskich żołnierzy poległych w bitwie we wrześniu 1939 roku. Po skończonej Mszy Świetej wszyscy jej uczestnicy przeszli na pobliski cmentarz, na którym odbył się Apel Poległych. Następnie delegacje władz samorządowych, placówek oświatowych, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji złożyły wieńce i kwiaty pod mauzoleum. Po apelu oddano salwę honorową pamięci poległych żołnierzy kampanii wrześniowej.
Dodatkowo obchodom towarzyszyły pokazy jazdy konnej.

Zapraszamy do obejrzenia galerii.