Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 12 września 2019 roku przyznał dla Gminy Szumowo na inwestycję wodno-ściekową kwotę 15,6 mln zł. Dofinansowanie jest możliwe dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Gmina Szumowo wybuduje oczyszczalnię ścieków o przepływie 350m3/d, a także kanalizację sanitarną i wodociągową. Na ten projekt wyda prawie 24,3 mln zł, z czego dofinansowanie pokryje 15,6 mln zł. Pozostała kwota, czyli ok. 10 mln zł, ma zostać pokryta kredytem długoterminowym zaciągniętym przez samorząd. Realizacja projektu jest przewidziana na trzy lata.

Zakłada się, że w wyniku realizacji projektu na obszarze aglomeracji Szumowo zostanie wybudowane 14,3 km nowej bieżącej sieci kanalizacyjnej oraz 10,7 km przyłączy. Ponadto, zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej poza aglomeracją o długości 8,6 km. W ramach projektu zostanie przebudowany wodociąg w miejscowości Szumowo. Nowy wodociąg w pełni zastąpi istniejący wodociąg a po zakończeniu budowy stary wodociąg zostanie wyłączony z eksploatacji. Zakłada się, że zostanie przebudowane 5,5 km sieci wodociągowej i 7,3 km przyłączy.
Poza obszarem aglomeracji Szumowo zostanie wybudowane 3,8 km sieci wodociągowej.
Aglomeracja Szumowo obejmuje miejscowości Szumowo i Srebrna.