W dniu 10 stycznia 2020 roku ( piątek) o godzinie 18.00 odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Szumowo, na którym dokonany będzie wybór Sołtysa.
Zebranie odbędzie się w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie.
Zebraniu przewodniczyła będzie Radna Ewelina Mieczkowska.