W piątek mieszkańcy Szumowa wybrali nowego sołtysa. Funkcję tę pełnił będzie Pan Mieczysław Tyszka.
Nowemu Sołtysowi gratulujemy wyboru, życzymy wytrwałości i zadowolenia z wypełnianych obowiązków.
Zebranie było również okazją do omówienia ważnych dla naszej społeczności przedsięwzięć – gazyfikacji, fotowoltaiki, kanalizacji i zagospodarowanie odpadów komunalnych.