zdjęcie instalacji gazowej"Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, tj. gazociąg DN 700 na odcinku łączącym węzeł i tłocznię Gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN 700 relacji Rembelszczyzna - granica RP-LT (Polska - Litwa)"

I. Wizja lokalna
A. W dniach 14-15.01.2020r. planujemy - jako Inwestor GAZ-SYSTEM S.A. - przeprowadzenie wewnętrznej wizji lokalnej miejsc trudnych/newralgicznych pod względem technicznym.

B. Następnie w dniach 20-21.01.2020r. będzie wykonana wizja lokalna z udziałem przedstawicieli firm uczestniczących w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych ww. inwestycji.
W trakcie czynności na trasie inwestycji pojawią się oznakowane pojazdy Inwestora, jak również firm uczestniczących w ww. przetargu, możliwe też jest wejście pracowników jak też przedstawicieli firm biorących udział w wizji na teren nieruchomości, na których realizowana będzie przedmiotowa inwestycja, jednak nie będą tam prowadzone żadne prace.
II. Prace budowlane
W dniu 31.12.2019r. uruchomione zostało postępowanie przetargowego na wybór Wykonawcy robót budowlanych gazociągu Polska-Litwa odcinek południowy. Rozstrzygnięcia przetargu przewidujemy dokonać w ll/lll kwartale 2020 roku.
Następnie - po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą robót budowlanych - planujemy wraz z Wykonawcą przeprowadzenie w gminach spotkań informacyjnych dedykowanych dla Właścicieli nieruchomości, na których realizowana będzie przedmiotowa inwestycja. O fakcie tym będziemy informować społeczności lokalne i Włodarzy Gmin kolejnymi dedykowanymi pismami.
III. Wycinka drzew
Trwają prace związane z wycinką drzew i krzewów. Prowadzone są czynności związane z zawiadomieniami Właścicieli gruntów, na których rosną drzewa i krzewy, w zakresie tyczenia terenu wycinki oraz wycinką. Przypominamy, iż Wykonawcą wycinki drzew i krzewów jest firma:

DRWALEX Wiesław Grzyb
Białobiel, ul. Spokojna 7 ; 07-402 Lelis
tel./fax. (029) 76818 72 ; kom. 662 550 387
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; www.drwalexgrzyb.pl

IV. Powierzchniowe badania archeologiczne:
W okresie luty - kwiecień 2020r. planowane jest na całej trasie inwestycji przeprowadzenie weryfikacyjnych archeologicznych badań powierzchniowych, w celu lokalizacji nieznanych dotąd stanowisk archeologicznych, które mogą wejść w kolizję z inwestycją.
W trakcie czynności możliwe jest wejście Wykonawcy badań na teren nieruchomości/działek prywatnych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania ww. badań, jakie są wymagane do sporządzenia właściwej dokumentacji i opracowań na potrzeby przedmiotowej inwestycji. Prace terenowe ograniczają się do powierzchniowego sprawdzenia terenu, w trakcie którego z powierzchni ziemi pozyskuje się ruchome zabytki archeologiczne, np.: fragmenty potłuczonych naczyń glinianych, przedmioty krzemienne czy metalowe, a zatem badania te nie będą wymagały ingerencji/naruszenia gruntu i jego struktury.
W związku z powyższym, uprzejmie Państwa prosimy o zamieszczenie niniejszego pisma na stronie internetowej Urzędu oraz przekazanie sołectwom informacji o możliwości pojawienia się pracowników, pojazdów i sprzętu w/w Wykonawcy wycinki oraz Wykonawcy weryfikacyjnych archeologicznych badań powierzchniowych na terenach nieruchomości objętych inwestycją, jak również informacji o obecności pracowników GAZ-SYSTEM S.A. jak też przedstawicieli firm biorących udział we wspomnianych wcześniej wizjach i badaniach terenowych oraz ich pojazdów.
Z uwagi na strategiczne znaczenie przedsięwzięcia, będziemy wdzięczni za efektywną współpracę podczas jego realizacji. Jeśli będą Państwo potrzebowali dodatkowych informacji na temat inwestycji, prosimy o kontakt z Oddziałem Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Rembelszczyźnie lub bezpośrednio z pracownikiem Działu Komunikacji Rozwoju, Inwestycji i Eksploatacji, p. Martą Marcinów tel.: (22) 220-11-37.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat bieżącego stanu realizacji w/w inwestycji zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej pod adresem: http://gazociagpolskalitwa.pl, kontakt z infolinią tel.: 691-706-706 lub mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Z wyrazami szacunku Dyrektor Artur Jastrzębski