W dniu 8 grudnia 2016 roku odbyła się doniosła uroczystość. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński dokonał ponownego otwarcia posterunku w Szumowie.

Posterunek ten został zlikwidowany w 2013 roku. Od samego początku decyzja ta spotkała się z dezaprobatą ze strony samorządu lokalnego.
W związku z tym, że Wójt Gminy Szumowo przebywał w tym czasie na wcześniej zaplanowanej podróży zagranicznej przesłał list do uczestników spotkania skierowany na ręce Policji.
W dniu tym przekazany został również Policji samochód służbowy. Sfinansowany on był w połowie przez Komendanta Policji w Białymstoku, a drugą – Gmina Szumowo 16000 zł., Miasto Zambrów 10000 zł., Gmina Zambrów 10000 zł., Starostwo Powiatowe 10000 zł., Gmina Rutki 5000 zł.

Jesteśmy przekonani, że policjanci pracują na rzecz bezpieczeństwa naszej gminy i gminy Zambrów, gdyż obejmują oni dostateczną całość jej terytorium, będą zadowoleni z nowo otwartego posterunku i otrzymanego samochodu.
Poniżej zamieszczamy list przesłany przez Wójta Gminy Szumowo P. Jarosława Cukiermana do uczestników uroczystości w dniu 8 grudnia 2016 roku.

 

Panie Ministrze, Szanowni Państwo

Reaktywacja Posterunku Policji w Szumowie jest bardzo ważnym wydarzeniem dla społeczeństwa Gminy Szumowo.
Uważam, że decyzja o jego likwidacji była decyzją nietrafioną. Przeciwko takiemu rozwiązaniu protestowały ówczesne władze Gminy i wyrażały to w swoich stanowiskach. Niestety bezskutecznie.
Chciałbym w imieniu własnym, samorządu lokalnego i przede wszystkim w imieniu społeczeństwa Gminy Szumowo, bardzo serdecznie podziękować Panu Ministrowi Jarosławowi Zielińskiemu za wkład pracy i zaangażowanie w to, że ten posterunek zacznie funkcjonować na nowo.
To Pan, jako Poseł naszej ziemi w 2013 roku protestował przeciwko jego likwidacji.
Zasady demokracji i zmiany po wyborach parlamentarnych w 2015 roku sprawiły, że już jako Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji może Pan w dniu dzisiejszym reaktywować ten posterunek. Jest to Pana ogromny sukces dla dobra naszej społeczności. Gratuluję Panu.
Jeszcze raz składam serdeczne podziękowania i życzę dalszych sukcesów w pracy na rzecz naszego kraju. Korzystając z okazji chciałbym również serdecznie podziękować Panu Staroście Robertowi Rosiakowi za podjęte starania i wkład w reaktywowanie posterunku oraz za to, że mimo moich deklaracji o pomocy finansowej w sprawie remontu budynku, zdecydował się sam ponieść wszystkie koszty z tym związane.
Serdecznie dziękuję Panu Stanisławowi Rykaczewskiemu Wicestaroście Powiatu Zambrowskiego, który to osobiście był bardzo mocno zaangażowany w to przedsięwzięcie i jego starania przyniosły oczekiwany skutek.
Jako Wójt Gminy deklaruję, że dołożę wszelkich starań by funkcjonariusze, którzy podejmą tu służbę, czuli się jak najlepiej w naszym środowisku.
Wzorem lat ubiegłych planujemy w przyszłorocznym budżecie przeznaczyć kwotę 20 000 zł na dodatkowe patrole i fundusz wsparcia dla Policji.
Dziękuję również Panu Komendantowi Andrzejowi Puchalskiemu za dotychczasową, wręcz wzorcową współpracę z samorządem na rzecz bezpieczeństwa w naszej gminie.
Kończąc chciałbym podkreślić, że reaktywacja Posterunku Policji w Szumowie służy nie tylko poprawie bezpieczeństwa w gminie, ale jest wręcz nobilitacją naszej miejscowości.
Jeszcze raz serdecznie dziękuję Panu Ministrowi i wszystkim którzy przyczynili się do tego, że ten fakt i ta uroczystość ma dzisiaj miejsce.

Z poważaniem:

Wójt Gminy
Jarosław Cukierman