Zdjęcie z podpisywania umowyW ramach „Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020” spośród 352 koncepcji projektów z całego kraju do dalszego etapu postępowania zakwalifikowały się 162 projekty w tym i nasza gmina.
Przypominamy, że 28.12.2016 roku na XXIII Sesji Rady Gminy Szumowo zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gminą Szumowo, a ukraińską Kniaginińską Radą Wsi w sprawie koncepcji do w/w programu.
Głównym celem projektu jest promowanie i kultywowanie kulturalnego i historycznego dziedzictwa regionu poprzez poszerzenie możliwości uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych oraz wymianę doświadczeń i wiedzy. Promocję bogactwa lokalnej kultury i historii. Rozbudowę infrastruktury służącej propagowaniu lokalnego dziedzictwa kulturalno-historycznego.
Działania inwestycyjne w założeniu będą miały na celu odrestaurowanie
i przeznaczenie na cele kulturalne budynku i terenów po byłej szkole w miejscowości Srebrny Borek. W budynku tym znajdzie się również 10 miejsc noclegowych. Na zagospodarowanym terenie wokół budynku powstanie kilkadziesiąt miejsc parkingowych , na których zostanie wydzielonych 6 miejsc na caravaning. Na atrakcyjnych i szeroko wykorzystanych ścieżkach rowerowych na terenie gminy Szumowo pojawią się tablice informacyjne promujące gminę.
Z kolei Kniagninska Rada Wsi rozbuduje Muzeum Wsi Knyahynyok, oraz poprawi oznakowanie zabytków kulturalno-historycznych, wybuduje licząca ok. 3,5 km długości trasę rowerową i pole namiotowe wraz z infrastrukturą.