Zdjęcie ze spotkania w sprawie budowy tragowicy.W dniu 12 kwietnia 2017 roku o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy w Szumowie odbyło się spotkanie w sprawie budowy targowicy w powiecie zambrowskim. Na zebraniu obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, m.in. Burmistrz Miasta Zambrów Pan Kazimierz Dąbrowski, Wójt Gminy Zambrów Pan Jarosław Kos, zastępca Wójta Gminy Rutki Pan Andrzej Krajewski, Wicestarosta Powiatu Zambrowskiego Pan Stanisław Rykaczewski, członek Zarządu Województwa Podlaskiego Pan Stefan Krajewski, a także posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Bernadeta Krynicka, Prezes Podlaskiej Izby Rolniczej Pan Grzegorz Leszczyński, przewodnicząca Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w powiecie zambrowskim Pani Jolanta Wielgat, przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pani Marta Edyta Ostrowska delegowana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zambrowie Pan Zygmunt Dąbrowski, delegaci z Podlaskiej Izby Rolniczej m.in. Pan Andrzej Truchel oraz Pan Romuald Gosk.  

W trakcie spotkania propozycje zlokalizowania budowy placu targowego na terenie Gminy Zambrów we wsi Wądołki podał Wójt Gminy Zambrów Pan Jarosław Kos. Z kolei na terenie Gminy Rutki propozycję lokalizacji niedaleko trasy S8 podał zastępca Wójta Gminy Rutki Pan Andrzej Krajewski. Ze strony Wójta Gminy Szumowo Pana Jarosława Cukiermana padła propozycja budowy targowicy w miejscowości Ostrożne. Warto zaznaczyć, iż w celu utworzenia w/w placu targowego Wójt Gminy Szumowo podjął następujące działania m.in. przygotowano wstępny wykaz kosztów oraz koncepcję zagospodarowania terenu pod realizację inwestycji. Aby przedstawiony projekt miał realne szanse powodzenia potrzebna jest gwarancja współfinansowania ze strony samorządów. Szacowane koszty inwestycji są zbyt wysokie dla jednego samorządu, gdyż wstępna wartość inwestycji podana przez Wójta Gminy Szumowo wynosi około 6,1 mln zł.

Podczas zebrania ustalono, że na najbliższych posiedzeniach rad władze poszczególnych samorządów podejmą temat placu targowego w celu ustalenia miejsca jego ostatecznej lokalizacji i wysokości dofinansowania. Pozwoli to na złożenie wniosku o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, do którego zaczną się niedługo nabory.

Na koniec spotkania swoją deklarację pomocy finansowej w budowie w/w przedsięwzięcia złożył w imieniu Zarządu Województwa Podlaskiego Pan Stefan Krajewski. Ponadto wsparcie i pomoc ze strony merytorycznej w rozwiązaniu tak ważnego dla regionu problemu, zadeklarowała Poseł na Sejm RP Pani Bernadeta Krynicka.

Galeria