Zdjęcie z podpisania umowy na budowę przedszkolaPODPISANIE UMOWY NA BUDOWĘ BUDYNKU PRZEDSZKOLA I STOŁÓWKI PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W SZUMOWIE.

W dniu 25.04.2017r. w Urzędzie Gminy Szumowo podpisano umowę na budowę stołówki i budynku przedszkola w Szumowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Gminę Szumowo reprezentował Wójt Gminy Pan Jarosław Cukierman oraz Skarbnik Gminy Pani Halina Dmochowska. Ze strony generalnego wykonawcy Merox Rokicki, Mężyński s.c. umowę podpisali Pan Krzysztof Rokicki i Pan Sławomir Mężyński.

 Roboty budowlane obejmować będą budowę budynku przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą – zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej, zewnętrzną instalację kanalizacji technologicznej, doziemną instalację elektryczną, utwardzenie terenu oraz budowę i ogrodzenie placu zabaw. Budynek składać się będzie z przedszkola tj. z 5 sal lekcyjnych dla dzieci, nowej stołówki dla łącznej liczby ok. 100 osób, wraz z zapleczem administracyjnym, socjalnym, kuchennym i technicznym wraz z urządzeniami towarzyszącymi. Termin realizacji całości zamówienia został ustalony na lipiec 2018 roku.

Całkowity koszt inwestycji opiewa na kwotę 3.276.213 zł. Gmina Szumowo złożyła wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z programu RPO Województwa Podlaskiego
w LGD „Brama na Podlasie” na kwotę 1.824.000 zł. Wniosek przeszedł pomyślnie wstępną weryfikację i ocenę Rady LGD.

Wyłoniony wykonawca realizował już dużą inwestycję na terenie naszej Gminy pn. budowa sali gimnastycznej z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Srebrnej za kwotę 1.845.756 zł. Nowa sala gimnastyczna została oddana do użytku 27 września 2016 r.

Mieszkańcy gminy długo czekali na taką inwestycję jak budowa stołówki przy szkole i przedszkolu. Pamiętać należy, iż w 2018 roku gmina zobowiązana jest zapewnić miejsca w przedszkolu dla 3 i 4-latków. Stołówka zaś zapewni wyżywienie dla osób oczekujących na dowozy.

W 2017r. Gmina Szumowo ma w planach wykonanie inwestycji o wartości ok. 10 mln. zł., w tym planowane jest pozyskanie ok. 6 mln. zł. z programów pomocniczych PROW, RPOWP, WFOŚiGW i Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś – Ukraina.