Aktualności

Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie serdecznie zaprasza do udziału w Konkursie ,,Najpiękniejsza Palma Wielkanocna’’. Prace należy złożyć do 15 kwietnia 2019 r. w siedzibie GOK w Szumowie.

 

 

Dnia 21 marca br. w Szkole Podstawowej w Paproci Dużej odbyło się uroczyste powitanie wiosny. W tym dniu w strojach obowiązywały wiosenne barwy, a przede wszystkim kolor zielony. Dzieci piosenkami, wierszykami i zabawami pożegnały zimę i przywitały najpiękniejszą porę roku – wiosnę. Korzystając z coraz piękniejszej pogody piekły kiełbaski na ognisku i brały udział w grach i zabawach na świeżym powietrzu. Całość zakończyło wspólne palenie Marzanny wykonanej przez uczniów. W takim miłym i radosnym nastroju dzieci przywitały pierwszy dzień wiosny.

W ubiegłym tygodniu odbyły się międzyszkolne zawody tenisistów stołowych. UKS Paproć Duża wystawiła pięciu zawodników. Wywalczyli oni pięć awansów do finału wojewódzkiego LZS. W finale Grupy Zachodniej zajęli 17 miejsce, co dało punkty do rywalizacji wojewódzkiej małych szkół.

 

zdjęcie z przedstawieniaŻYJ PIĘKNIE I MĄDRZE!
Pod takim hasłem odbyło się w naszej szkole przedstawienie profilaktyczne dotyczące zapobiegania uzależnieniom, agresji i przemocy, skierowane do uczniów klas V-VIII i gimnazjalistów. W przedsięwzięciu, uświadamiającym uczniom skutki nałogów i przemocy oraz propagującym stosowanie bezpiecznych zasad funkcjonowania w środowisku szkolnym i pozaszkolnym, wystąpili uczniowie z klas: V b, VII a, VIII, III a i III b gimnazjum.

Wójt Gminy Szumowo ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Szumowo z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Kompletne oferty należy składać do 26 kwietnia 2019 r. do godz. 10:00 w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem ,,Konkurs ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku’’

Więcej informacji 

Wójt Gminy Szumowo ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Szumowo z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Kompletne oferty należy składać do 17 kwietnia 2019 r. do godz. 10:00 w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem ,,Konkurs ofert z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2019 roku’’

Wiecej informacji 

Wójt Gminy Szumowo ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Szumowo z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Kompletne oferty należy składać do 19 kwietnia 2019 r. do godz. 10:00 w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem ,,Konkurs ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku’’

Więcej informacji 

informacjaPowiatowy Lekarz Weterynarii w Zambrowie informuje o wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w dniach od 30 marca do 3 kwietnia 2019 r. W związku z powyższym na terenach zostaną wyłożone przynęty ze szczepionką do zwalczania wścieklizny. Prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną broszurą.

 

 

 

22 marca w nowym lokalu Biblioteki Gminnej w Szumowie aktorzy z Teatru Edukacji i Profilaktyki Maska z Krakowa zachęcali sześciolatki z przedszkola w Szumowie do regularnego odwiedzania biblioteki oraz wypożyczania książek. Przedstawienie pt. „Opowieści z teczki profesora Książeczki” pokazało dzieciom jak wielką moc ma wyobraźnia, którą rozwijamy dzięki czytaniu książek.

 

zdjęcie z zawodówW dniu 24 marca na sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Szumowie odbył się III Turniej Sołectw Gminy Szumowo w Halową Piłkę Nożną pod patronatem Wójta Gminy Szumowo Pana Jarosława Cukiermana.

 

 

 

Podkategorie