Aktualności

zdjęcieWszystkich posiadających szczególne osiągnięcia w nauce za rok szkolny 2018/2019, zapraszamy do składania wniosków o stypendium Zarządu Województwa Podlaskiego. Wnioski będą przyjmowane w okresie od 20 sierpnia do 20 września 2019 r.

Stypendia przyznawane są przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/381/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa Podlaskiego.

zdjęcie z remontu budynku SP w SzumowieZa kilka dni kończą się wakacje. W szkołach trwają intensywne prace remontowe. Na dzień rozpoczęcia roku szkolnego prace wewnątrz budynków będą ukończone.

 W budynku Zespołu Szkół w Szumowie trwają prace remontowe w trzech salach lekcyjnych. Swym zakresem obejmują wymianę drzwi do klas, roboty posadzkowe, malowanie ścian, rur i grzejników, wymianę oświetlenia oraz wymianę instalacji elektrycznej.

Plakat Dożynki Gmine w SzumowieWójt Gminy Szumowo Jarosław Cukierman i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sławomir Śledziewski serdecznie zapraszają na Dożynki Gminne, które odbędą się 31 sierpnia 2019 r. w Szumowie.

Atrakcją poprzedzającą dożynki będzie przejazd zabytkowych ciągników Retro Traktors Sawik Tour vol 4, które pokonają trasę ok.50 km i zakończą swą podróż w Szumowie. Oryginalne pojazdy będzie można oglądać podczas dożynek.

Wielką niespodzianką są także zawody i pokazy strongmenów, które rozpoczną się o godz. 1500. W pojedynku wezmą udział najwięksi siłacze z Polski i Ukrainy. Sponsorami tego wydarzenia są: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego i Zakład Produkcji Kruszyw w Szumowie.

31 sierpnia 2019 r. odbędą się Dożynki Gminne w Szumowie. Już dziś serdecznie zapraszamy, aby wspólnie dziękować za zebrane plony podczas sierpniowego biesiadowania na terenach ,,mini skansenu’’ przy ulicy Wyzwolenia w Szumowie. W ramach organizowanych dożynek ogłaszamy konkurs na :

- ,,Najciekawsze Stoisko Dożynkowe’’
- ,,Najlepszą Potrawę Lokalną’’
-,,Wiersz lub fraszka o Gminie Szumowo’’

do uczestnictwa w konkursach zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej Gminy. Natomiast dla wszystkich uczestników imprezy przygotowany został ,,Konkurs wiedzy o Gminie Szumowo’’.
Serdecznie zapraszamy!

W dniu 10 sierpnia br. przed remizą strażacką w Srebrnej miało miejsce uroczyste przekazanie używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Jednostka wzbogaciła się o średni samochód bojowy marki STAR z 2003 r. oznaczony symbolami GBA 2/16/18, który do tej pory służył przez wiele lat w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie.

zdjęcie z uroczystości4 sierpnia 2019 roku w Szumowie odbyły się uroczystości upamiętniające 99 rocznicę walk 201 Ochotniczego Pułku Piechoty o wolność ziemi szumowskiej.
Uroczystości zorganizowane zostały przez Wójta Gminy Szumowo oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Szumowskiej. Rozpoczęły się one mszą świętą w intencji Ojczyzny i żołnierzy 201 Ochotniczego Pułku Piechoty w kościele pw. NMP Częstochowskiej w intencji Ojczyzny.

obrazek akcyzaUWAGA ROLNICY
Zwrot podatku akcyzowego w 2019 roku - NOWY WZÓR WNIOSKU


Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku.
Uprzejmie informujemy, że producent rolny może składać do wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego.
Limity, obowiązujące w 2019 roku, stanowić będą sumę:

Dnia 31.07.2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego odbyło się uroczyste wręczenie czeków na dofinansowanie termomodernizacji szkół i budynków użyteczności publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

MŻródło: www.twgram.me/media/2090161611205026041iejski Ośrodek Kultury w Zambrowie reprezentowany przez Martę Konopka – Dyrektor MOK w Zambrowie w związku z organizacją I edycji happeningu ,,Kociołek Zambrowski 2019’’ w ramach Pożegnanie Lata 2019 serdecznie zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Szumowo do prezentacji swoich wyrobów kulinarnych oraz udziału w konkursie ,,O Złotą Warząchew 2019’’.

W dniu 28 lipca 2019 r. odbył się rajd rowerowy pod hasłem ,, Śladami Ochotników z 201 Pułku Piechoty’’ jako uczczenie pamięci żołnierzy ochotników poległych w bitwie stoczonej z bolszewikami w 1920 roku pod Paprocią i Pęchratką. Rajd został zorganizowany przez Urząd Gminy Andrzejewo, Towarzystwo Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej, OSP Andrzejewo oraz OSP Zaręby- Bolędy.

Podkategorie