Aktualności

UWAGA! Nowa odsłona Programu Priorytetowego CZYSTE POWIETRZE, w nim m.in. dwa poziomy dofinansowania podstawowy i podwyższony, współpraca z bankami i PGNiG, Akademia Czystego Powietrza…

Nabór wniosków na zmienionych zasadach już od dzisiaj!

Otrzymanie dofinansowania na wymianę pieców i termomodernizacji domów jednorodzinnych będzie prostsze - zapowiada Minister Klimatu Pan Michał Kurtyka.

Wypracowaliśmy uproszczenia w „Czystym Powietrzu”, które otwierają Polakom drzwi do łatwiejszego dofinansowania wymiany nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizacji domów jednorodzinnych. Czeka na to jeszcze prawie trzy miliony domów w Polsce. Zaangażowani w ten proces byli m.in. przedstawiciele rządu, samorządów, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, sektor bankowy i alarmy smogowe” – dodaje Piotr Woźny, Pełnomocnik Premiera ds. Programu „Czyste Powietrze” i Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

15 maja ruszy kolejny nabór wniosków o dofinansowanie zakupu laptopów i tabletów w ramach programu Zdalna Szkoła+. Działanie to będzie finansowane z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Wnioski będą składane do Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Do podziału między gminy, tym razem będzie 180 mln zł. 75 000 zł przeznaczonych jest dla gminy Szumowo.

I N F O R M A C J A

DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW, NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻONE PRZYNĘTY ZE SZCZEPIONKĄ DO ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY U LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH

w akcji wiosennej 2020 roku

Celem skutecznego zwalczania wścieklizny, w kolejnej akcji szczepień - zostaną wyłożone na terenie województwa podlaskiego przynęty ze szczepionką przeciwko wściekliźnie u lisów wolno żyjących – metodą zrzutów z samolotów,

Gmina Szumowo w ramach programu „Zdalna szkoła” pozyskała środki w wysokości 59 888,70 zł na zakup laptopów oraz tabletów dla uczniów gminnych szkół. Realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji projekt pod nazwą „Zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na terenie Polski stanu epidemii. Tymczasowe zamknięcie placówek oświatowych wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławkach zasiadają przed monitorami domowych komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do sprzętu, na którym

Gmina Szumowo w ramach złożonego wniosku otrzymała dofinasowanie w formie dotacji na przedsięwzięcie pn „ Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i stanowi 100% kosztów kwalifikowanych zadania. W ramach umowy zostanie odebranych i poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu 172,7 Mg odpadów od rolników, którzy złożyli deklaracje. W najblizszym czasie nastąpi procedura wyboru wykonawcy. Początek odbioru odpadów zaplanowany jest na przełom czerwieca i lipca. Celem programu NFOŚiGW jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa co przyczyni się do poprawy warunków ekologicznych naszego środowiska.

To właśnie dziś, 8 maja, w całej Polsce obchodzony jest Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Jest to święto służące popularyzacji książki i bibliotek w społeczeństwie i podnoszeniu świadomości na temat funkcji jakie biblioteki pełnią w naszym życiu. Biblioteka jest miejscem magicznym i otwartym dla wszystkich, w którym na odwiedzającego zawsze czekają dobrzy przyjaciele – książki. To właśnie w bibliotece rozbudzona zostaje aktywność intelektualna, społeczna, zawodowa oraz upowszechnienie myśli wielu wybitnych ludzi. Książki są źródłem wiedzy, rozrywki i kultury dla osób w każdym wieku. Bibliotekarze każdego dnia krzewią czytelnictwo wśród mieszkańców, a tym samym przyczyniają się do rozwoju kultury słowa i pielęgnowania ojczystego języka. Dzięki ich pracy wszyscy, którzy kochają literaturę i czerpią z niej wiedzę czują się bogaci i doceniają piękno kultury.

Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie zaprasza dzieci w wieku szkolnym z terenu gminy Szumowo do wzięcia udziału w gminnym konkursie plastycznym na plakat promujący hasło:

„RUCH TO ZDROWIE”

BIBLIOTEKA GMINNA W SZUMOWIE
zaprasza Czytelników do wypożyczania książek.

Nowe zasady korzystania z biblioteki:

Zgodnie z rekomendacją Biblioteki Narodowej odnośnie wznowienia działalności bibliotek informujemy, że nasza biblioteka będzie działała według następujących zasad:

1.Przed wejściem do biblioteki Czytelnik ma obowiązek zasłonięcia nosa i ust(maseczka lub chusta itp.)

2. Po wejściu do biblioteki Czytelnik ma obowiązek odkażenia rąk lub założenia rękawiczek.

Lokalne Partnerstwa PAFW są programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, który jest realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Celem programu Lokalne Partnerstwa PAFW” jest inicjowanie i rozwój współpracy pomiędzy organizacjami, instytucjami i osobami zaangażowanymi w różne programy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Na terenie jednej lub kilku sąsiednich gmin powstają partnerstwa składające się z samorządów, organizacji pozarządowych, firm i mediów lokalnych, które realizują projekty ważne dla lokalnych społeczności. Motyw przewodni podejmowanych działań stanowi dobro wspólne.

Podkategorie