Aktualności

 Plakat informujący o kursie samoobrony dla kobiet w Gminie Szumowo.Informujemy, iż zakończenie Kursu samoobrony dla kobiet "BEZPIECZNA KOBIETA" realizowanego w ramach programu "Razem tworzymy bezpieczeństwo” odbędzie się w dniu 17 listopada 2017 roku o godz. 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie, przy ul. XXX-lecia 2.

Serdecznie zapraszają organizatorzy: Wójt Gminy Szumowo Pan Jarosław Cukierman, Posterunek Policji w Szumowie oraz Dyrektor GOK-u Pan Sławomir Śledziewski.

 

Zdjęcie z podpisania dofinansowaniaDnia 4 października 2017 roku na posiedzeniu Zarząd Województwa zatwierdził do dofinansowania projekt budowy nowego przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą zgłoszony przez gminę Szumowo należący do Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie”.

 

W dniu 15 listopada 2017 roku w Podlaskim Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku podpisano umowę o dofinansowanie projektu pt. „Podniesienie jakości opieki i kształcenia przedszkolnego w Gminie Szumowo poprzez budowę Gminnego Przedszkola w Szumowie”.

Gminę Szumowo reprezentował Wójt Gminy Panem Jarosław Cukierman oraz Skarbnik Gminy Pani Halina Dmochowska, natomiast ze strony Zarządu Województwa Podlaskiego umowę podpisali Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Pan Maciej Żywno oraz Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Pani Anna Naszkiewicz.

Zdjęcie z II Turnieju Niepodległości w Tenisie Stołowym odbytym w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie w dniu 12 listopada 2017 roku.Z udziałem 6 zawodniczek i 25 zawodników z terenu Gminy Szumowo został rozstrzygnięty II Turniej Niepodległości w Tenisie Stołowym.

Zawody zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury odbyły się w minioną niedzielę (12.11.2017r.) o godz.14:00 w budynku GOK-u. Zawodnicy rywalizowali w 5 kategoriach.

Plakat informujący o plebiscycie "Nauczyciel Na Medal".Dnia 13 listopada 2017 roku (poniedziałek), rozpoczął się wielki wojewódzki finał plebiscytu „Nauczyciel na Medal”. Wśród finalistów etapu powiatowego w kategorii Nauczyciel klas I-III 7 miejsce zajęła nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Szumowie Pani Anna Orłowska z liczbą 302 głosów.

Pomóżmy jej zwyciężyć w finale etapu wojewódzkiego i zdobyć tytuł najlepszego nauczyciela w województwie podlaskim.

Głosować można wysyłając SMS pod nr 72355 o treści SPA.79 (koszt jednego SMSa: 2,46 zł z VAT). 

UWAGA - głosowanie trwa do 24 listopada, do godz. 21:59.


Więcej informacji oraz aktualne wyniki głosowania można sprawdzić na:

 

Zdjęcie Wójta składającego wieniec z okazji 99 rocznicy odzyskania niepodległości na grobie nieznanego żołnierzaW Gminie Szumowo podobnie jak w całym kraju, w minioną sobotę świętowano 99 Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Tradycyjnie jak co roku uroczystości rozpoczęły się przemarszem od Gminnego Ośrodka Kultury, główną ulicą Szumowa, delegacji władz samorządowych, służb mundurowych, kombatantów, zaproszonych gości oraz licznie przybyłych mieszkańców gminy do kościoła parafialnego, gdzie podczas uroczyście odprawianej mszy świętej, dzieci ze Szkoły Podstawowej zaprezentowały piękną wiązankę pieśni patriotycznych. Uroczystości zakończono na miejscowym cmentarzu przy grobie "Nieznanego Żołnierza" poprzez złożenie przez delegacje wieńców i zapaleniu zniczy.
Jak co roku w związku z świętem narodowym, władze gminy złożyły również wieńce przez przy pomnikach miejsc pamięci narodowej w Paproci Dużej i Łętownicy.

W związku z nieznaczną zmianą regulaminu stypendialnego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wydłużył termin składania wniosków kandydatów do stypendium edukacyjnego Zarządu Województwa Podlaskiego.

Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/381/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa.

Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej za szczególne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2016/2017.

Wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne uczniów w roku szkolnym 2016/2017 należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku do dnia 30 listopada 2017 r.

 Zdjęcie uczestników wycieczki z Gminy Szumowo do Term w Uniejowie.W dniu 4.11.2017r. mieszkanki Szumowa wzięły udział w wyjeździe do Uniejowa zorganizowanym przez „ Koło Dobrej Pani domu” i Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie w ramach projektu „ Kobiece światoprzestrzenie” dofinansowanego z Programu „ Działaj Lokalnie” przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności , Akademie Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodek Działaj Lokalnie Lokalnej Grupy Działania „ Brama na bagna” w Zambrowie.

Rada Gminy Szumowo podjęła uchwałę nr XXVIII/189/17 w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki.
Więc od 1 stycznia 2018 roku osoby, które segregują odpady będą płaciły 15,00 zł za miesiąc od gospodarstwa domowego, które prowadzi jedna osoba oraz 30 zł. od gospodarstwa domowego, które prowadzą dwie osoby i więcej.
W przypadku właścicieli nieruchomości, którzy w sposób nie selektywny będą gromadzić odpady zapłacą 27,00 zł. za miesiąc od gospodarstwa domowego, które prowadzi jedna osoba oraz 50 zł. od gospodarstwa domowego, które prowadzą dwie osoby i więcej.

Poniżej zamieszczamy treść podjętej uchwały:
 uchwala_XXVIII_189_17.pdf

o pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Szumowo

1. Oznaczenie nieruchomości: przedmiotem przetargu jest nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów numerem 435/11 o powierzchni 0,0094 ha i nr 435/13 o powierzchni 0,2218 ha, położonej w miejscowości Szumowo, uregulowanej w księdze wieczystej KW LM1 Z/00016073/8.
2. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana i nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem użytkowym wykorzystywanym na cele magazynowo-garażowe. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej. Na przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Cena wywoławcza nieruchomości: 200 000,00 zł brutto. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług.

Zdjęcie z podpisania porozumienia na dofinansowanie działalności Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie.W dniu 30.10.2017r. w Urzędzie Gminy Szumowo podpisano porozumienie dotyczące przekazania z budżetu Gminy Szumowo środków finansowych na „fundusz wojewódzki wsparcia Państwowej Straży Pożarnej”.   

 

Podkategorie