Aktualności

WOR Team serdecznie zaprasza wszystkich miłośników motoryzacji na ,,Wielki Piknik Motoryzacyjny - rozpoczęcie sezonu motoryzacyjnego klubu WOR Team’’.

Wydarzenie rozpocznie się 28 kwietnia 2019 r. o godz. 12:00 na zielonych terenach rekreacyjnych ,,mini skansen'' w Szumowie. 

 

 

      W dniach 10 - 11 kwietnia 2019 r. w ramach Inicjatywy edukacyjnej pt. „Pomagać można w każdym wieku – wolontariat dla seniora” w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie odbyły się zajęcia, w których udział wzięło 15 seniorów, a właściwie seniorek z gminy Szumowo.
      Inicjatywa ta została współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zorganizowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”, przy  wsparciu Ośrodka Pomocy Społecznej w Szumowie.

Sukcesem zakończyły się wielomiesięczne starania Wójta Gminy Szumowo, zmierzające do pozyskania środków finansowych na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Gminy Szumowo.

Na wniosek Gminy Szumowo, zaopiniowany pozytywnie przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w ramach porozumienia Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Środowiska z dnia 30 października 2015 r. w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska zostało przyznane dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrożnem w następujących kwotach:

1. Postanowienie Nr 51/2019 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Szumowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.(pobierz/zobacz)

2. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych. (pobierz/zobacz)

 

Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie i Biblioteka Gminna

zapraszają do udziału w III Konkursie Ortograficznym 

o tytuł „Mistrza Ortografii Gminy Szumowo 2019 r.”

 

 

6 kwietnia 2019 r. w Świetlicy Wiejskiej w Ładach Polnych odbył się konkurs pt. ,,Tradycyjny i Współczesny Stół Wielkanocny’’. Konkurs został zorganizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich ,,Sąsiadki’’ oraz Wójta Gminy Zambrów Pana Jarosława Kos.
Do kulinarnej konkurencji przystąpiło 17 kół gospodyń wiejskich z powiatu zambrowskiego: Gminy Szumowo, Zambrów i Kołaki Kościelne.

Światowy Dzień Zdrowia wytyczony jest przez Światową Organizację Zdrowia ( World Health Organization).
W 2019 roku tematyka obchodów to ,,Uniwersalny dostęp do opieki zdrowotnej” nie jest to tylko hasło tegorocznego
Światowego Dnia Zdrowia, ale wizja przyświecająca działalności Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Zdjęcie z konkursuMłodość to okres, w którym pojawia się problem uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Uzależnienia są jednym z największych zagrożeń współczesności. Młodzi ludzie, szczególnie u progu dorastania podejmują wiele różnorodnych, niekiedy zupełnie nowych zachowań, są podatni na „nowinki” –często szkodliwe dla zdrowia. Na przykład spędzają dużo czasu przed komputerem, telewizorem, zaczynają eksperymentować z używkami co jest szczególnie groźnym i niepokojącym zjawiskiem.

31 marca 2019 roku w Ziołowym Zakątku w Korycinach odbył się Wojewódzki Konkurs Kulinarny ,,Tradycyjny Stół Wielkanocny’’. To druga edycja konkursu na tradycyjne świąteczne potrawy, organizowany przez Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
Z naszej gminy do rywalizacji przystąpiło 5 Kół Gospodyń Wiejskich: KGW ,,Kwiatki Pęchratki’’ z Pęchratki Polskiej, KGW ,,Boróweczki’’ ze Srebrnego Borku, KGW ,,Paprotki’’ z Paproci Dużej, KGW ,,Dobra Pani domu’’ w Szumowie oraz KGW Radwany – Mroczki. W całym wydarzeniu brała rekordowa liczba uczestników 70 Kół Gospodyń Wiejskich prezentowało swoje potrawy, wypieki i dekoracje wielkanocne.

Podkategorie