Aktualności

Ministerstwo Edukacji Narodowej wspiera akcję dożywiania dzieci w polskich szkołach. 

O stypendium obiadowe mogą ubiegać się rodziny, których miesięczny dochód netto nie przekracza 1000 złotych na jednego członka rodziny. Aby zgłosić swój udział należy przesłać wniosek dostępny na stronie internetowej pod adresem: http://dzwoneknaobiad.pl/zglos-dziecko/  Organizatorem programu stypendium obiadowego jest Fundacja „Być Bardziej”. Akcja może objąć każdego ucznia szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadpodstawowej w całej Polsce. Nabór do programu trwa do 5 października 2018 roku. O przyznaniu stypendium decyduje kolejność zgłoszeń.

Program realizowany jest pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przy współpracy Kuratoriów Oświaty i władz wojewódzkich.

Więcej informacji na temat inicjatywy „Dzwonek na obiad” znajduje się na stronie internetowej programu www.dzwoneknaobiad.pl.

 

W związku z zapowiedzią Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uruchomieniu od 14 września 2018 r. naborów wniosków o udzielenie pomocy przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla producentów rolnych, u których szkody powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 70 % danej uprawy, w celu usprawnienia dotychczasowej obsługi rolników uprzejmie proszę o :

1. Przekazywanie rolnikom ksero 1 egzemplarza tych protokołów, w których zostały wykazane szkody powstałe na powierzchni uprawy w wysokości co najmniej 70 % danej uprawy (wg. załącznika nr 1 protokołu) a komisje gminne nie przekazały jeszcze ich do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ksero protokołu powinno być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Przed kserowaniem proszę sprawdzić kompletność protokołu. Natomiast 2 oryginalne egzemplarze proszę tak jak dotychczas przekazać do PUW z krótką adnotacją na 1 egz. o fakcie przekazania ksero dla rolnika. Treść adnotacji : Przekazano 1 egz. ksero protokołu dnia………

Jesteś rolnikiem ekologicznym? Jeśli tak to zgłoś się do udziału w projekcie „Demokratyzacja BIO” i otrzymaj wsparcie na rozwój gospodarstwa.

Projekt jest skierowany do rolników, którzy posiadają certyfikowane gospodarstwa ekologiczne specjalizujące się w uprawie warzyw.

Projekt jest realizowany jest przez Fundację AgriNatura od września 2018 r. do grudnia 2019 r. i finansowany z grantu Fundacji Carrefour.
Jego podstawowym celem jest pomoc rolnikom ekologicznym w rozwoju towarowej produkcji warzyw pod względem zwiększenia wydajności produkcji, poszerzenia asortymentu i poprawy jakości. Dzięki temu powinna zwiększyć się oferta handlowa warzyw ekologicznych dla konsumentów. Kolejnym celem projektu jest wypromowanie dobrych przykładów mogących stanowić wzór i inspirację dla rolników planujących towarową produkcję warzyw ekologicznych.

broszura informacyjna o szczepieniu lisów przeciwko wściekliźniePowiatowy Lekarz Weterynarii w Zambrowie informuje o jesiennej akcji szczepieniach lisów wolno żyjących w dniach od 15 września do 19 września 2018r. W związku z powyższym na terenach zostaną wyłożone przynęty ze szczepionką do zwalczania wścieklizny. Prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną broszurą.

 

 

 

flaga biało-czerwonaZ okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja oraz Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej Podlaski Kurator Oświaty wraz z Młodzieżowym Domem kultury w Białymstoku i Podlaską Rodziną Szkół imienia Bohaterów Walki o niepodległość Rzeczypospolitej zorganizował konkurs pt. „Stulecie Niepodległości w Barwach Biało-Czerwonych”.

Do konkursu zostały zaproszone wszystkie placówki oświatowe województwa podlaskiego. Zadanie konkursowe polegało na opracowaniu i zrealizowaniu przedsięwzięcia, które zintegruje społeczność szkolną podczas przygotowywania świątecznych dekoracji w szkole lub na zewnątrz budynku, wykonaniu zdjęć i przygotowaniu prezentacji multimedialnej.

W związku z przypadającą 79 rocznicą wybuchu II wojny światowej w dniu 1 września o godzinie 13.00 w samo południe zostaną uruchomione syreny alarmowe. 

zdjęcie z dożynek gminnych26 sierpnia w Szumowie odbyły się Dożynki Gminne. To już trzecia z kolei taka udana impreza. Festiwal święta plonów rozpoczął się o godz. 12:00 Mszą św. w kościele pw. NMP Częstochowskiej w Szumowie, którą celebrował Proboszcz parafii ks. kan. dr Sławomir Grodecki.  Po Mszy św. uczestnicy Dożynek Gminnych barwnym korowodem niosąc wieniec dożynkowy przemaszerowali na plac przy ulicy Wyzwolenia i 1 Maja, gdzie rozpoczęła się część oficjalna uroczystości. Następnie głos zabrał gospodarz dożynek Wójt Gminy Jarosław Cukierman, zaproszeni goście w tym Członek Zarządu Woj. Podlaskiego Stefan Krajewski, Starosta Zambrowski Robert Maciej Rosiak, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek i Radny Województwa Podlaskiego Marek Adam Komorowski, po czym nastąpił obrzęd dzielenia chleba. Tegorocznymi Starostami dożynkowymi byli Państwo Elżbieta i Stanisław Kaliszewscy z Pęchratki Polskiej.

SZANOWNI RODZICE!
OTWARTY DZIEŃ ADAPTACYJNY W GMINNYM PRZEDSZKOLU W SZUMOWIE UL. SZKOLNA 14, 18-305 SZUMOWO ODBĘDZIE SIĘ  28 SIERPNIA 2018 r. OD GODZ. 9.00 DO 12.00

ZAPRASZAMY

Galeria z przedszkola

 

Logo Fundusze Europejskie

 

Wójt Gminy Szumowo w uznaniu za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne oraz inne osiągnięcia promujące Gminę Szumowo ustanowił stypendia dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szumowo i uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Szumowo.

Lista przyznanych stypendiów szkolnych za rok szkolny 2017/2018 w formacie Adobe Reader PDF.

 

Podkategorie