Aktualności

Zespół Szkół w Szumowie zaprasza wszystkich do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych w dniu 10 listopada o godz. 9.30 w kościele pod wezwaniem NMP Częstochowskiej w Szumowie.
Śpiewem uczcimy 101 rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę.

 

Wójt Gminy Szumowo oraz Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie zapraszają wszystkich mieszkańców
na uroczystość z okazji 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości w dniu 11 listopada (poniedziałek) 2019 r o godz. 10.00.
Program uroczystości:
1. Godz. 09.30. – Zbiórka delegacji przy GOK
2. Godz. 10.00 – Uroczysta Msza Święta w Kościele Parafialnym w Szumowie
3. Okolicznościowa cześć artystyczna w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół w Szumowie
4. Złożenie wieńców na Grobie Żołnierzy Poległych za wolność Ojczyzny.

 

Instalacja fotowoltaiczna na dachu / Shutterstock

Gmina Szumowo zamierza złożyć wniosek celem pozyskania środków finansowych na realizację projektu polegającego na wykorzystaniu energii odnawialnej z paneli fotowoltaicznych w ramach Osi Priorytetowej V w ramach Działania 5.1
Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Projekty grantowe (zgodne z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020), z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020 z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza (typ projektu 4).
Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 planowany jest na grudzień 2019 r., szacowany termin instalacji - 2020-2021 rok.

Dnia 25.10.2019r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Paproci Dużej brali udział w akcji "Szkoła pamięta". W ramach akcji odwiedziliśmy kopiec, który upamiętnia poległych żołnierzy w bitwie pod Paprocią z 1920r. Znicze zapalone przez naszych uczniów na kopcu, przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, jak i przy dębie poświęconemu Zygmuntowi Berentowi - niech będą symbolem naszej pamięci.

 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie i grupa nieformalna „Rodzice – dzieciom” zaprasza mieszkańców gminy Szumowo do udziału w Turnieju Niepodległości w Tenisie Stołowym.
Działanie realizowane jest w ramach projektu „Przyjemne z pożytecznym - odkrywamy talenty, rozbudzamy pasje, rozwijamy zainteresowania” dofinansowanego przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności i Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie.
Rozgrywki odbędą się 9 listopada 2019 r.(sobota) o godz. 14.00 w sali GOK.
Turniej rozgrywany będzie w sześciu kategoriach:
• Dziewczęta do lat 12
• Dziewczęta do lat 16
• Kobiety OPEN
• Chłopcy do lat 12
• Chłopcy do lat 16
• Mężczyźni OPEN
Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Turnieju stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia (załącznik).
Zapisy do 8 listopada 2019r. osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury bądź po numerem telefonu: 86 476 92 94.

REGULAMIN.pdf

Dzięki wsparciu finansowemu w kwocie 643.444,84 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 pn. ,, Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej oraz komunalnego budynku mieszkalnego w Srebrnej” oraz środkom finansowym z budżetu Gminy Szumowo w kwocie 245.395,82 zł, zakończyła się termomodernizacja wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Srebrnej. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 888.840,66 zł.

Fundacja Banku Ochrony Środowiska już od 10 lat zajmuje się edukacją ekologiczną dzieci i młodzieży z całego kraju. Pokazujemy jak istotna w naszych czasach jest ochrona środowiska, dbanie o otaczający nas świat i edukacja młodego pokolenia. Dzięki naszym projektom uczniowie poszerzą wiedzę zawartą w programie szkolnym, uczą się samodzielności w poszukiwaniu informacji i pewności siebie w prezentowaniu ich. Dla nauczycieli sa okazją do podnoszenia kompetencji zawodowych i rozwijania w uczniach umiejętności w grupie.

W dniu 17 października podczas uroczystej gali w plebiscycie ,,Mistrzowie Agro 2019", Pani Justyna Cygan z gminy Szumowo odebrała pamiątkowy dyplom za zajęcie I miejsca w kategorii
,, Gospodyni roku 2019 ” na szczeblu powiatowym.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi rehabilitację leczniczą dla rolników, której głównym celem jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie stopnia upośledzenia zdolności do pracy. Rehabilitacja realizowana jest w formie 21-dniowych turnusów, w ścisłym powiązaniu z prowadzonym leczeniem chorego, w optymalnym ze względu na wskazania medyczne czasie, zakresie i miejscu.

Czwartego października Biblioteka Gminna w Szumowie po raz drugi zorganizowała NOC BIBLIOTEK. To już V edycja OGÓLNOPOLSKIEJ NOCY BIBLIOTEK, która w tym roku przebiegała pod hasłem „Znajdźmy wspólny język”. Akcja promuje czytanie i biblioteki jako najbardziej otwarte i dostępne instytucje kultury z ofertą dla osób w każdym wieku, z których zasobów warto korzystać. My na tę imprezę zaprosiliśmy nie tylko naszych czytelników ale wszystkich mieszkańców naszej gminy.

Podkategorie