Aktualności

Tegoroczne ferie zimowe już za nami. Dzieci, które zdecydowały się spędzić je w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie z pewnością nie mogły narzekać na nudę, gdyż przygotowana przez naszą placówkę oferta obfitowała w wiele atrakcyjnych zajęć, twórczych spotkań i ciekawych wyjazdów. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie i miło spędzić wolny czas.

Ferie zimowe najczęściej kojarzą nam się z zabawami na śniegu, jazdą na łyżwach czy kuligiem. Niestety pogoda w styczniu tego roku jest bardziej typowa dla wiosny, niż dla zimy. Harcerze z 10 Drużyny Harcerskiej „Łowcy Przygód” oraz 13 Szumowskiej Drużyny Harcerskiej „Zawisza” postanowili to wykorzystać i zorganizowali biwak w budynku Szkoły Podstawowej w Srebrnej.

PGE Dystrybucja S.A. informuje, iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania Rejon Energetyczny Łomża w miejscowości Srebrna (ST 2-243) - bud od nr 77 do 115, Szkoła, Poczta, Sklep, Bar, OSP, Zlewnia Mleka; gm. Szumowo w dniu 4.02.2020 r. w godzinach 8:00-15:30

Informacja o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej jest dostępna pod nr tel. 85 740 5042, jak również na stronie internetowej: http://www.pgedystrybucja.pl/dla-klienta.
Dodatkowych informacji udziela: Centrum Dyspozytorskie Łomża tel. (085) 740 5320, 740 5321 od 7:00 do 15:00 oraz 991 (całodobowo)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie przekazuje informacje i zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące zachorowań na zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem 2019-nCoV:
a) Komunikat dla podróżujących z dnia 24.01.2020,
b) informacja dotycząca koronawirusa 2019-nCoV - postępowanie dla podróżujących,
c) informacja dla osób powracających z regionu Azji Południowo-Wschodniej w języku:
- polskim,
- angielskim,
- chińskim.
W związku ze zmieniająca się sytuacją epidemiologiczną należy śledzić informacje i komunikaty oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych.

 

Komunikat dla podróżujących

Postępowanie dla podróżujących

2019_nCoV_ULOTKA_PL

2019_nCoV_ULOTKA_ENG

2019_nCoV_ULOTKA_ChRL

Aktualizacja z dnia 31.01.2020 roku. Nowe zaktualizowane informacje dla osób powracających z Chin.

ULOTKA_PL

ULOTKA_ENG

ULOTKA_ChRL

 

Wójt Gminy Szumowo ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie.
Oferty należy składać do Urzędu Gminy Szumowo, ul. 1 Maja 50, 18-305 Szumowo w terminie do 17 lutego 2020 r. do godz. 15:30 z dopiskiem na kopercie: "Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie". Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy Szumowo. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.

Szczegóły na stronie: http://ug-szumowo.pbip.pl/?event=informacja&id=5018

 

zdjęcie z dnia Babci i DziadkaDzień Babci i Dzień Dziadka to jeden z najważniejszych dni w roku, zarówno dla dziadków, jak i dla wnucząt.
16 stycznia 2020 roku w Szkole Podstawowej w Srebrnej na sali gimnastycznej odbyła się uroczystość skierowana do Babć i Dziadków, których przybyło 110 osób. To oni pomagają rodzicom w wychowaniu i opiece nad dziećmi. Dają swoim wnukom dużo miłości, przytulają, rozpieszczają, poświęcają im wolny czas.

20–31 stycznia 2020 roku to czas ferii zimowych dla uczniów szkół w województwie podlaskim. Nadzór w zakresie sanitarno-higienicznym nad formami wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, zgłoszonymi do Kuratorium Oświaty i zamieszczonymi w elektronicznej bazie https://wypoczynek.men.gov.pl, sprawuje w powiecie zambrowskim Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zambrowie.
W trakcie przeprowadzanych kontroli oceniane będą warunki pobytu dzieci i młodzieży dotyczące m.in.: stanu czystości pomieszczeń; dostępu do środków utrzymania higieny osobistej (ciepłej wody, mydła, ręczników); sposobu zapewnienia opieki medycznej; stanu sanitarnego bloku żywienia, warunków przechowywania żywności, jej jakości zdrowotnej; stanu czystości terenu wokół miejsca, w którym zorganizowany jest wypoczynek.
W przypadku zastrzeżeń/wątpliwości związanych z warunkami sanitarno-higienicznymi wypoczynku, należy zgłaszać je do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zambrowie.
W załączeniu ulotka informująca o zachowaniu zasad bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku.

Patent_na_bezpieczne_ferie

zdjęcie instalacji gazowej"Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, tj. gazociąg DN 700 na odcinku łączącym węzeł i tłocznię Gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN 700 relacji Rembelszczyzna - granica RP-LT (Polska - Litwa)"

I. Wizja lokalna
A. W dniach 14-15.01.2020r. planujemy - jako Inwestor GAZ-SYSTEM S.A. - przeprowadzenie wewnętrznej wizji lokalnej miejsc trudnych/newralgicznych pod względem technicznym.

W piątek mieszkańcy Szumowa wybrali nowego sołtysa. Funkcję tę pełnił będzie Pan Mieczysław Tyszka.
Nowemu Sołtysowi gratulujemy wyboru, życzymy wytrwałości i zadowolenia z wypełnianych obowiązków.
Zebranie było również okazją do omówienia ważnych dla naszej społeczności przedsięwzięć – gazyfikacji, fotowoltaiki, kanalizacji i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie zaprasza dzieci szkolne do udziału w zajęciach, warsztatach i wyjazdach, organizowanych podczas ferii zimowych. Wszystkie zaproponowane działania są dla uczestników bezpłatne. Na wyjazdy do teatru i kina obowiązują zapisy, osobiście w GOK lub telefonicznie 476 92 94 do dnia 18 stycznia.

 

 

Podkategorie