Aktualności

Szanowni Państwo,
 
jako Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej chcielibyśmy przedstawić Państwu rezultat naszej kilkumiesięcznej pracy – publikację “O Młodzieżowych Radach”, która została przedstawiona 17 kwietnia 2018 roku w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Część z Państwa miała okazję współtworzyć z nami powyższy dokument (poprzez odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej z listopada 2017 roku), za co chcielibyśmy serdecznie podziękować. Bez Państwa pomocy nie bylibyśmy w stanie zgromadzić potrzebnych danych, bez których projekt nie miałby szans powodzenia. Jednocześnie zachęcamy przedstawicieli tych gmin, których dane nie znalazły się w publikacji, do uzupełnienia  dokumentu o informacje z Państwa miejscowości poprzez poinformowanie nas w odpowiedzi na tę wiadomość. 

Wzmożony ruch samochodów ciężarowych przejeżdżających przez centrum Szumowa po oddaniu do użytku niedawno przebudowanej trasy S8 spowodował doszczętne zniszczenie skrzyżowania ulicy Cmentarnej z ulicą 1 Maja.


Wychodząc naprzeciw zgłaszanego przez mieszkańców problemu pogarszającego się stanu jezdni oraz związane z tym utrudnienia w ruchu, Gmina Szumowo wielokrotnie podejmowała się jej naprawy. Niestety takie „doraźne łatanie dziur”  były niewystarczające i nieskuteczne. Na zorganizowanym spotkaniu poświęconemu tej sprawie,  w którym uczestniczyli: Starosta Zambrowski, Wójt Gminy Szumowo oraz właściciel Zakładu Produkcji Kruszyw Rypińscy Sp. j. ustalono, że tylko gruntowna przebudowa tego skrzyżowania zagwarantuje  w pełni zadowalający stan tego odcinka drogi.  Efektem spotkania było zawiązanie porozumienia wskazującego, iż część drogi o łącznej powierzchni 332,30 m² w obrębie ulic Cmentarnej oraz  1 Maja zostanie wyremontowana dzięki środkom finansowym  Zakładu Produkcyjnego Kruszyw Rupińscy Sp. j. Inwestycję remontową dotyczącą  ulicy 1 Maja o łącznej powierzchni 490 m² realizuje Starostwo Powiatowe w Zambrowie, natomiast odcinek skrzyżowania ulicy Cmentarnej  do bramy Cmentarza  - Gmina Szumowo.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to funkcjonujący od 16 czerwca 2014 r. system zniżek dla rodzin wielodzietnych.

Do otrzymania Karty Dużej Rodziny uprawnieni są członkowie rodziny wielodzietnej:

- rodzice mający na utrzymaniu co najmniej troje własnych dzieci,

- małżonkowie, mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci,

- dzieci pozostający na utrzymaniu rodziców – do ukończenia 18. roku życia lub do ukończenia 25. roku życia, jeżeli pobierają naukę w szkole lub szkole wyższej,

- dzieci pozostający na utrzymaniu rodziców – bez względu na wiek, jeżeli legitymują się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie serdecznie zaprasza mieszkańców gminy Szumowo i okolic na spotkanie ph. „ Przywrócić historię skazaną na zapomnienie” , które odbędzie się 8 lipca 2018r. o godz. 11.00 w Sali GOK Szumowo.

Spotkanie poprowadzi p. Robert Radzik, autor i publicysta książek o Żołnierzach Niezłomnych Białostocczyzny i północnego Mazowsza.

zdjęcieKoło Gospodyń Wiejskich ,, BORÓWECZKI’’ oraz Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie zaprasza na III LIPCÓWKĘ w Srebrnym Borku.
Impreza rozpocznie się o godz. 16.00 w dniu 7 lipca 2018r. na placu przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Srebrnym Borku.
W programie przewidzianych jest wiele atrakcji:
• dmuchane zjeżdżalnie,
• animatorzy dla dzieci,
• szkolenie udzielania I pomocy przedmedycznej,
• pyszne jedzenie i picie,
• zabawa taneczna do rana, którą poprowadzi DJ.

Wojewoda Podlsaki powołał na wniosek Wójta Gminy Szumowo komisję do oszacowania szkód spowodowanych suszą w gospodarstwach rolnych na terenie gminy Szumowo.

Poniżej zamieszcamy formularze wniosku i załaczniki jakie należy złożyć w Urzędzie Gminy Szumowo, pok. nr 4 w celu oszacowania szkody w gospodarstwie.

Załączniki do karty:

ilustracja rysunkowaGrupa nieformalna „Szumowianki na medal „ i Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie zapraszają wszystkie dzieci na wakacyjne zajęcia w GOK Szumowo realizowane w ramach projektu „Akademia małolata ciekawego świata” finansowanego przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności i, Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie i samorząd gminy Szumowo w ramach programu „Działaj lokalnie” . Już od 2 lipca, w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki czeka na was mnóstwo atrakcji: różnorodne tematyczne zajęcia , interaktywne warsztaty, wycieczki , wyjazdy na basen i do kina, zabawy przy muzyce i grillu.

zdjęcie  Tradycyjnie w ostatni weekend czerwca w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie odbyła się największa w regionie, najbardziej znana i popularna wśród podlaskich rolników Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Na X Ogólnopolską Wystawę Bydła Hodowlanego i XXV Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych jak corocznie zjechali najlepsi hodowcy z całego kraju, prezentując swoje okazy hodowlane, dzieląc się z innymi hodowcami doświadczeniem i osiągniętymi sukcesami. 
 
 

zawodnik rzuca kaloszem     24 czerwca w niedzielne popołudnie na zielonych terenach przy mini skansenie odbył się  „I Turniej Sołectw” zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie oraz Urząd Gminy Szumowo.
    Na tą okoliczność Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały stoiska ze smacznym jedzeniem natomiast na dzieci czekały atrakcje na dmuchanych zjeżdżalniach.      

uczestnicy wycieczkiW piękny słoneczny poniedziałek 18 czerwca ,,Boróweczki'' wraz  dziećmi i młodzieżą  wyruszyli na wycieczkę. Najpierw odwiedzili ,,Majątek Howieny'' w Pomigaczach. Nieograniczona przestrzeń, piękno przyrody, kontakt ze zwierzętami, dmuchańce i plac zabaw to tylko część atrakcji z jakich mogli skorzystać w ,,Majątku Howieny''.

 

Podkategorie