Aktualności

Z okazji Święta Edukacji Narodowej w piątek, 11 października br. w naszej szkole odbył się uroczysty apel.Podczas akademii dyrektor szkoły, pani Bożena Katarzyna Kosobudzka przypomniała zgromadzonym, że dzień ten jest wyjątkowym świętem, dedykowanym zarówno nauczycielom, wychowawcom, pedagogom jak i wszystkim pracownikom oświaty - ludziom, którzy, kształtując umysły dzieci i młodzieży, ich umiejętności, a także wiedzę, zainteresowania i postawę patriotyczną, tworzą przyszłość naszej Ojczyzny.

,, Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami...”

Takie hasło towarzyszyło tegorocznym uczniom klas pierwszych podczas ślubowania, które odbyło się w naszej szkole dnia 10 października 2019r.
Tego dnia 32 pierwszoklasistów przyrzekało, że będą sumiennie wypełniać obowiązki, dbać o dobre imię szkoły, a swoją nauką i zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Za nami wybory parlamentarne do Sejmu i Senatu. Przedstawiamy poparcie dla poszczególnych komitetów wyborczych w gminie Szumowo oraz ilość głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów. Uprawnionych do głosowania w naszej gminie było 3881 osób. W wyborach wzięło udział 2187 osób co stanowi 56,35 %.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór w ramach PROW na lata 2014-2020 - Poddziałanie 4.2 "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój".

Jest to ogromna szansa dla wszystkich tych, którzy są zainteresowani uruchomieniem drobnego przetwórstwa. Przedstawiamy uproszczone informacje, aby pomóc Państwu zorientować się, do kogo adresowane jest wsparcie. Szczegóły dostepne są na stronach ARiMR [kliknij, aby odwiedzić stronę w zewnętrznym serwisie].

Kto może ubiegać sie o pomoc?

O pomoc może ubiegać się mogą rolnicy lub małżonkowie rolników.

Forma wsparcia

Dnia 10 października 2019 roku w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, Wójt Gminy Szumowo Pan Jarosław Cukierman odebrał symboliczny czek na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Srebrna-Kalinowo-Ostrożne” realizowanej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Otrzymana wysokość dofinansowania to kwota 1 637 118,46 zł. Ogółem wartość projektu wynosi 3 274 236,92 zł .Drugi etap przebudowy i rozbudowy drogi gminnej to odcinek o długości 2069 mb. Jest to kolejne wsparcie finansowe na tą budowę.

Zestawy edukacyjne* dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń
i fundacji), prowadzących zorganizowane zajęcia dla dzieci na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich.

Akcja skierowana jest do organizacji pozarządowych (stowarzyszeń i fundacji), prowadzących zorganizowane zajęcia dla dzieci na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich. Przeprowadzona zostanie przez oddziały regionalne z tytułu obchodów 25-lecia utworzenia ARiMR.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szumowie informuje, że Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Pani Bożena Borys-Szopa w dniu 19 września 2019 r. podpisała Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" adresowany do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczeniami równoważnymi.

Wydział Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku w ramach projektu „Czynniki sukcesu współpracy rolników województwa podlaskiego w ramach grup producentów” finansowanego ze środków KSOW w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (umowa nr ROR-II/KSOW-N-15/2019) w dniu 30 października 2019 r. organizuje dla rolników województwa podlaskiego, doradców rolnych, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej oraz zainteresowanych osób konferencję naukową nt. „Grupy producentów rolnych – szanse i bariery rozwoju”. Konferencja odbędzie się w Białymstoku, w siedzibie Wydziału Ekonomii i Finansów UwB przy ul. Warszawskiej 63 w godz. 9.30-18.00.

7 października 2019 r. Podlaski Uniwersytet Trzeciego Wieku zorganizował w ramach kampanii edukacyjnej ,,Zdrowy i Aktywny Senior” seminarium dla ponad 270 osób
w wieku 50+. Było to kolejne szkolenie - w cyklu wykładów udział weźmie ok. 2000 seniorów z całego województwa podlaskiego.

 

W niedzielę 6 października 2019 roku w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu odbyło się uroczyste podsumowanie tegorocznej XV edycji „Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim” w 2019 roku. Konkurs organizowany był przez Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu  i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Organizatorzy postawili sobie za cel wyróżnienie mieszkańców i instytucji naszego regionu szczególnie dbających o wiejskie, drewniane budownictwo dawnego Podlasia.

Podkategorie