Aktualności

Zachęcamy mieszkańców gminy do wypełnienia anonimowej ankiety dotyczącej różnych problemów społecznych, z którymi stykają się ludzie na całym świecie. Bardzo prosimy Panią/Pana o wypełnienie jej poprzez udzielenie szczerych odpowiedzi na poniższe pytania.

W każdym przypadku można zaznaczyć tylko jedną odpowiedź (chyba że zaznaczono inaczej). Jeżeli dane pytanie Pani/Pana nie dotyczy lub jeśli nie chce Pan/i odpowiedzieć, proszę zostawić puste pole.

Link do ankiety: https://www.interankiety.pl/i/OJkNLrqp

Zdjęcie z konkursu ortograficznegoGminny konkurs o tytuł Mistrza Ortografii Gminy Szumowo 2019 r. odbył się w piątek, 10 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie. Wzięło w nim udział 40 uczniów szkół podstawowych z Szumowa, Srebrnej, Pęchratki Polskiej i III klasy szumowskiego gimnazjum, którzy wcześniej okazali się najlepsi w ortografii w swoich klasach. Rywalizacja podzielona była na trzy kategorie: uczniowie klas IV – V, klas VI – VII oraz kl. VIII i III gimnazjum.

Zdjęcie z konkursuW dniach 06 - 10 maja 2019 r. w ramach programu edukacyjno - profilaktycznego realizowanego w Zespole Szkół w Szumowie w roku 2019 „Aktywność i dobre wychowanie profilaktyką uzależnień” uczniowie klas I-III wzięli udział w konkursie wiedzowo – sprawnościowym pt. „Umiem dbać o bezpieczeństwo własne i kolegów”. Został on przygotowany przez pedagoga szkolnego i wychowawców świetlicy.
Głównym celem konkursu było uwrażliwienie dzieci na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią, a także kształtowanie zachowań promujących zdrowy styl życia.

Przedłużony termin składania wniosków dotyczy zarówno płatności bezpośrednich jak i płatności obszarowych w ramach PROW 2014-2020.
Do 31 maja br. rolnicy będą również mogli dokonywać zmian we wniosku bez narażania się na sankcje.
W związku z przedłużonym terminem dopłat, w urzędzie gminy rolnicy w dalszym ciągu mogą uzyskać pomoc w wypełnieniu eWnioskPlus (Wniosek o dopłaty obszarowe przez Internet).

12 maja br. w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie odbył się piknik z funduszami unijnymi organizowany z okazji 15 rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i IV Dni Otwartych Funduszy Europejskich.

 

plakat z wyścigów

 

Serdecznie zapraszamy na Wyścigi Rowerowe o Puchar Wójta Gminy Szumowo, które odbędą się 19 maja 2019 r. o godz. 13.30 w Szumowie. Zapraszamy!

 

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2018 r. Nr 2204, poz. 651 z póź. zm.) oraz na podstawie uchwały nr XVII/77/08 Rady Gminy Szumowo z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub zbycia oraz uchwały nr VI/2015 Rady Gminy Szumowo z dnia 27 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub najmu po umowie zawartej na czas określony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Wykaz podano do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Szumowo bip.szumowo.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy na okres 21 dni.

Uczeń klasy 4b Adam Talacha zajął II miejsce w województwie podczas IX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje, a dziecko obserwuje”.

 

 

 

,,Potrzeba nam wolności...” to hasło zawarte w jednym z wierszy, który znalazł się w repertuarze recytatorów występujących podczas apelu z okazji kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Czasy bardzo odległe, ale przesłanie aktualne do dziś.

 

Źródło:https://www.pakamera.pl/ubrania-rozne-wycinanka-gwiozda-midi-6-nr283446.htmBurmistrz Miasta Łowicz ogłosił kolejną edycję konkursu o nagrodę "Gwiozda Łowicko". Gwiozda jest pamiątkową tablicą ze wzorem łowickiej wycinanki, wykonaną z hartowanego szkła i wmurowaną w chodnik na Placu Starego Rynku w Łowiczu. Nagroda ta przyznawana jest w dwóch kategoriach: twórczości ludowej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury ludowej.

 

 

Podkategorie