Aktualności

zdjęcie z otawrciaNowo wybudowane Gminne Przedszkole w Szumowie funkcjonuje od 1 września. Dzieciaczki od początku roku szkolnego powoli przyzwyczajały się i zapoznawały z nowymi salami, placem zabaw, stołówką i nowym wyposażeniem.

Aby zapewnić czas na spokoje zaklimatyzowanie się dzieci i nauczycieli w nowej placówce dopiero wczoraj odbyło się uroczyste jego otwarcie. W uroczystości otwarcia uczestniczyli zaproszeni goście m.in. posłanka na Sejm RP Pani Bernadeta Krynicka, członek Zarządu Województwa Podlaskiego Pan Stefan Krajewski, starsza wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku Pani Danuta Radwańska, Wójt Gminy Pan Jarosław Cukierman, ks. kan. Sławomir Grodecki, dyrekcja Szkoły Podstawowej w Szumowie, radni, sołtysi, rodzice, pracownicy Urzędu Gminy i Szkoły oraz najważniejsi goście tej uroczystości - przedszkolaki.

W nawiązaniu do wystąpienia Pana Roberta Rosiaka z dnia 17 października 2018 oświadczam, że w konferencji prasowej padło wiele nieprawdziwych stwierdzeń.
Zadziwiającym jest fakt, że Pan Starosta Robert Rosiak nie miał czasu od kwietnia tego roku przybyć, mimo kilkakrotnych zaproszeń, na rozmowy z Wójtem Gminy Szumowo w/s wypracowania warunków dalszego funkcjonowania biblioteki powiatowej w Szumowie.
Natomiast znalazł czas na zorganizowanej konferencji prasowej. To Pan Robert Rosiak odrzucił propozycję złożoną przez Wójta Gminy Szumowo i nie miał czasu na spotkanie, pomimo wielokrotnych zaproszeń.
Pan Starosta Robert Rosiak nie wspomniał, że w wyroku I i II instancji nie uwzględniono jego wniosku, aby Wójt Gminy zamieścił sprostowanie i przeprosiny, że Pan Starosta zaniedbuje swoje obowiązki.
„Wnioskodawca – Robert Maciej Rosiak złożył wniosek w trybie wyborczym o:

pomnik poległychW sobotę 13 października 2018r. w kościele pod wezwaniem NMP w Szumowie odbyła się uroczysta Msza Święta upamiętniająca ofiary masowej egzekucji w Grabówce w 1943r. mieszkańców Gminy Szumowo i jej okolic. Inicjatorami uroczystości była rodzina jednego z wielu tragicznie zmarłych.
Msza Święta w intencji ofiar rozpoczęła się o godzinie 10 w kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Szumowie. Mszę celebrował ks. kan. dr. Sławomir Grodecki i ks. wikary Marek Ulatowski. 

Zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Łomży, Wydział I Cywilny z Oświadczenia Wójta Gminy Szumowo w sprawie Biblioteki Powiatowej w Szumowie usunąłem zdanie.
„Spotkanie takie nie odbyło się gdyż Pan Starosta Robert Maciej Rosiak przebywał na urlopie”.

Pozostałe stwierdzenia mimo wniosku skarżącego w w/w oświadczeniu min. o lekceważącym podejściu Zarządu Powiatu do wykonywania swoich zadań utrzymał w mocy.
Natomiast wniosek Pana Roberta Macieja Rosiaka o zakazie rozpowszechniania przez Jarosława Cukiermana informacji o rzekomym zaniedbywaniu obowiązków służbowych przypisanych Staroście Zambrowskiemu, który to funkcję pełni obecnie kandydat na Wójta Gminy Szumowo oddalił jako bezzasadny.

Jarosław Cukierman

Dzięki pomocy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Gmina Szumowo realizowała w dniach 25 kwietnia 2017 – 26 lipca 2018 roku zadanie pod nazwą „Podniesienie jakości opieki i kształcenia przedszkolnego w Gminie Szumowo poprzez budowę Gminnego Przedszkola w Szumowie”

Konkurs ogłoszony był przez Lokalną Grupę Działania Brama na Podlasie.
Wniosek Gmina Szumowo składała w dniu 1 marca 2017 r.
Konkurs został rozstrzygnięty w dniu 4 października 2017 r. kiedy to Zarząd Województwa zatwierdził do dofinansowania 3 projekty w tym ten zgłoszony przez Gminę Szumowo.

zdjęcie z uroczystościPół wieku temu, dziewiętnaście par z Gminy Szumowo stanęło na ślubnym kobiercu. Z tej okazji 13 października 2018 roku odbyła się uroczystość Złotych Godów, które obchodzi się po 50-ciu latach wspólnego pożycia. Było to wyjątkowe spotkanie, jako że nielicznym parom dana jest możliwość przeżycia wspólnie tak wielu lat w małżeństwie. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w intencji jubilatów celebrowaną przez Księdza Proboszcza w kościele pw. Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej w Szumowie. Dalsza część uroczystości odbyła się Gminny Ośrodku Kultury w Szumowie.

Zgodność pożycia małżeńskiego, trud pracy i wyrzeczeń dla dobra założonej przed 50–ciu laty rodziny docenione zostały przez władze państwowe. Dowodem tego są przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy – Pan Jarosław Cukierman w towarzystwie Sekretarza Gminy – Pani Hanny Szabłowskiej, Skarbnika Gminy – Pani Haliny Dmochowskiej i Z-cy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – Pani Agnieszki Żochowskiej.
Medale otrzymali:

Panie ze Srebrnego borkuW piątek, 12 października odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień dla najlepszych kół gospodyń wiejskich w konkursie „Dookoła Koła” zorganizowanym przez Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Założeniem konkursu było promowanie aktywnych kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń, grup formalnych i nieformalnych działających na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich na terenie województwa podlaskiego. 

Platforma rolnicza Agro-Market24 - logoUprzejmie informujemy o nowoczesnej platformie rolniczej Agro-Market24. Portal umożliwia bezpłatne dodawanie ogłoszeń, przeglądanie listy ogłoszeń i przede wszystkim znalezienie potencjalnych odbiorców na swoje produkty. Aby dowiedzieć się więcej o portalu, wejdź na ogłoszenia kupię - sprzedam Agro-Market24. Ogromna baza odbiorców na platformie, pozwala skrócić czas na szukanie klientów na swoje produkty rolne. Dodatkowo producenci mogą sprzedawać w wyższych cenach niż do tej pory, poprzez dokonywanie transakcji bezpośrednich, omijając firmy pośredniczące.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Urząd Gminy Szumowo informuje, że w ramach operacji typu „gospodarka wodno-ściekowa” Gmina Szumowo realizuje zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Gminie Szumowo

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania pn. „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

zdjęcie dzieci26 września został ogłoszony przez Radę Europy dorocznym Europejskim Dniem Języków. Szkoła Podstawowa w Szumowie, jak co roku, przyłączyła się do obchodów tego dnia.
Oto krótka relacja oraz fotorelacja.
Uczniowie klas I-III poznawali języki i kulturę różnych krajów europejskich oglądając filmiki poświęcone tej tematyce, by na koniec sprawdzić swoją wiedzę w quizie wiedzy o krajach europejskich.
Uczniowie klas starszych pogłębiali swoją wiedzę o językach europejskich poprzez rozwiązywanie zadań umieszczonych na drzwiach klasopracowni na terenie szkoły. Ponadto

Podkategorie