Aktualności

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie informuje, że w badaniach jakości wody pobranej w dniu 14.06.2021 r. w sklepie spożywczym z wodociągu sieciowego Wyszomierz Wielki, gm. Szumowo (wynik: sprawozdanie nr M.9051.794.2022 z dn. 17.06.2022 r.) zaopatrującego miejscowości: Wyszomierz Wielki, Radwany Zaorze, Mroczki Stylągi, Zaręby Jartuzy, Stryjki, gmina Szumowo w powiecie zambrowskim stwierdzono obecność bakterii grupy coli w liczbie 12 jtk/lOOml przy niepewności wyniku (6,23). Woda nieprzydatna do spożycia. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Zapoznaj się z pismem - skan PDF (rozmiar 615 KB)

W miesiącu czerwcu 2022 r. 15 uczestników projektu „Aktywni Seniorzy” wzięło udział w warsztatach z obsługi komputera. W ramach realizacji zadania przeprowadzono 50 godzin zajęć, podczas których seniorzy poznali budowę i podstawy obsługi komputera i wykorzystania aplikacji użytkowych, zapoznali się z działaniem programów do edycji tekstu, obsługą poczty elektronicznej i Internetu, nauczyli się poprawnego poruszania po pulpicie, tworzenia i zamykania programów, folderów i skrótów oraz dowiedzieli się jak założyć konto e-mail , jak korzystać z poczty, portali społecznościowych, komunikatorów, zakupów on-line oraz jak wyszukiwać interesujące informacje itp. Spotkania prowadzone w atrakcyjny i przystępny sposób, w tempie dostosowanym do poziomu umiejętności słuchaczy, bezproblemowo wprowadziły seniorów w świat komputera i Internetu.

Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szumowo przyznał dotację w wysokości 900 000 zł z przeznaczeniem na realizację I etapu inwestycji obejmującej roboty budowlane mające na celu zabezpieczenie konstrukcyjne zabytkowego budynku i odtworzenie jego pierwotnego wyglądu w ramach zadania ,, Dostosowanie budynku po byłej szkole podstawowej w Srebrnym Borku dla potrzeb prowadzenia usług z zakresu kultury i turystyki oraz budowa budynku gospodarczego z częścią techniczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
Warto podkreślić, że realizacja zadania będzie bez wkładu własnego z budżetu gminy.

Na XXVIII Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie w dniach 25 - 26 czerwca 2022 roku właściciele zwierząt otrzymali tytuły superczempionów, czepionów i wiceczempionów w kilku kategoriach. W programie znalazła się ocena zwierząt hodowlanych, czyli bydła mlecznego, mięsnego, koni, królików.

 

 

 

2 800x533W dniu wczorajszym w Zambrowie odbyła się wizyta Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Oprócz oficjalnego spotkania i rozmów z mieszkańcami naszego powiatu, Prezydent zaplanował spotkanie z samorządowcami i przedsiębiorcami. Gminę Szumowo reprezentował Wójt Gminy Szumowo Jarosław Cukierman wraz z Przewodnicząca Rady Gminy Elżbietą Szymańską. Podczas zamkniętego spotkania rozmawiano o aktualnych sprawach politycznych i ekonomicznych w kraju i w powiecie zambrowskim.

IMG 2639 800x533Aktualnie w Gminie Szumowo w trakcie realizacji są cztery inwestycje.
Największą z nich jest budowa modułowej oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szumowo, Nowe Szumowo i Srebrna w ramach uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Szumowo. Zostały już wykonane prace obejmujące wykopy/przeciski lub przewierty sterowane z ułożeniem rury odpowiedniej średnicy, natomiast prace porządkowe i odtworzeniowe będą wykonywane przez Generalnego Wykonawcę sukcesywnie.

IMG 0088 800x533W dniach 17-19 czerwca 2022 r. w Szumowie odbyło się spotkanie Pucharu Centralnej Europy Modeli Wodnosamolotów, Konkursy Wschodniej Polski Edycja 2022. Zorganizowano cztery konkursy: Makiety F4HP (konkurs modeli replik w skali istniejących dużych samolotów), Mistrzów Mokrego Pilotażu (konkurs modeli wodnosamolotów, gdzie oceniane jest klasyczne latanie), Wyścig kat A(modele wodnosamolotów do 2,5 kg) i Wyścig kat B (modele wodnosamolotów powyżej 2,5 kg).

plakat

Gmina Szumowo w dalszym ciągu zachęca do wspierania charytatywnej zbiórki środków na leczenie półtorarocznego Filipka Nowackiego mieszkańca naszego powiatu, który choruje na SMA - rdzeniowy zanik mięśni. W tym celu zbieramy plastikowe nakrętki do "gminnego serca” znajdującego się przy budynku Urzędu Gminy w Szumowie.

 

20220622 110412 800x389W dniu wczorajszym i dzisiejszym dzieci z klas I-V z Zespołu Szkół w Szumowie odwiedziły „mini skansen” przy ul. Wyzwolenia.
Dzieci podczas wycieczki zwiedziły dom mieszkalny pochodzący z 1920 r. Zobaczyły w nim różnego rodzaju przedmioty jakimi posługiwali się nasi przodkowie oraz wysłuchali wykładu pracownika GOK o życiu ludzi w ówczesnych czasach.

Podkategorie