Aktualności

Komunikat dotyczący priorytetowego programu pn. „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministra Środowiska i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie Programu priorytetowego pt.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”, Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjął jego założenia do realizacji w latach 2019–2023. Szczegółowe terminy, tryb składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną w ogłoszeniu o naborze, które zamieszczone zostanie na stronie internetowej właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.

7 lipca 2019 roku przy remizie w OSP w Srebrnej odbył się po raz pierwszy ,,Wakacyjny Piknik Rodzinny’’ zorganizowany przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich ,,Sreberka’’ w Srebrnej przy wsparciu Strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Srebrnej.

 

7 lipca 2019 r. odbył się kolejny rajd z cyklu ,,Zambrów na rowery 2019’’ zorganizowany przez Urząd Miasta Zambrów i Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne SPORTEAM. Celem rowerzystów było dotarcie do terenów rekreacyjnych ,,mini skansenu’’ w Szumowie.

Koło Gospodyń Wiejskich ,,Sreberka'' w Srebrnej zaprasza na WAKACYJNY PIKNIK RODZINNY, który odbędzie się 7 lipca 2019 r. od godz. 15:00 przy remizie OSP w Srebrnej.

 

zdjęcie z warsztatów w GOKW czwartkowe wakacyjne przedpołudnie, 4 lipca 2019 r. Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie zmienił się w małe laboratorium chemiczne. Tego dnia gościliśmy instruktorów z Centrum Naukowo-Edukacyjnego ,,Fulleren”, dzięki którym uczestnicy mogli zamienić się w prawdziwych naukowców, wykonując bardzo efektowne i wesołe doświadczenia chemiczne. Zajęcia pełne eksperymentów i doświadczeń wprowadziły dzieci w fascynujący świat nauki, pokazując, że odkrywanie tego, co nowe i nieznane to fantastyczna zabawa, a poznawanie świata to prawdziwa frajda.

W dniach 28-30 czerwca członkowie orkiestry dętej i dziewczęta z zespołu Mażoretek wzięli udział w wycieczce zorganizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie. Wyjazd był formą podziękowania za całoroczną pracę na rzecz Gminy Szumowo.
Podczas trzech dni pobytu udało się nam odwiedzić wiele fascynujących miejsc, poznać kawałek historii naszego kraju.

29-30 czerwca w Szepietowie na terenie Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyła się XXVI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym. Blisko 400 wystawców zwierząt oraz producentów sprzętu rolniczego zaprezentowało swoją ofertę.

Dnia 26 czerwca rozpoczął się kolejny kurs dla Seniorów ,,Cyfrowy Senior’’ w miejscowości Łętownica. Pierwsze spotkanie organizacyjne odbyło się z udziałem Dyrektora Łomżyńskiej Rady FSNT NOT Panem Piotrem Grabani, Trenerem Panem Radosławem Cichockim, Wójtem Gminy Szumowo Panem Jarosławem Cukiermanem, Sekretarzem Gminy Panią Hanną Szabłowską oraz z grupą seniorów z Gminy Szumowa.

Urząd Gminy Szumowo poszukuje pracownika biurowego na stanowisko pomocnicze ds. budownictwa

Zakres zadań:
pomoc przy prowadzeniu zadań inwestycyjnych i remontowych Gminy;
współpraca przy udzielaniu zamówień publicznych.

Wymagania:

Wykształcenie wyższe o kierunku budownictwo, inżynieria środowiska. Mile widziany staż pracy na podobnym stanowisku oraz ogólna wiedza z zakresu prawa budowlanego, ustawy o samorządzie gminnym, prawa zamówień publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego.

Prosimy o kontakt osobisty po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.

Tel. 086 4768011 lub 086 4768012

Podkategorie