Aktualności

Poniżej umieszczamy informację Agencji Rynku Rolnego w sprawie wniosków o dopłaty do materiału siewnego.

 komunikat_agencji_rynku_rolnego.pdf

 

Poniżej komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku w sprawie zatruć pszczół i innych zapylaczy środkami ochrony roślin.

 komunikat_w_sprawie_zatruc_pszczol.pdf

Informacja o dofinansowaniu zadania przez WFOŚiGWGmina Szumowo  informuje o realizacji zadania pod nazwą "Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szumowie w sprzęt ratownictwa wodnego". Umowa dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku została podpisana w dniu 12.04.2016 r.  W wyniku realizacji zadania planowane jest osiągnięcie efektu rzeczowego w postaci wyposażenia OSP w Szumowie w sprzęt specjalistyczny, oraz efektu ekologicznego w postaci zapobiegania oraz likwidacji zagrożeń występujących na terenie gminy. Planowany koszt  zadania wynosi 50.915,00 zł, wielkość dotacji - do kwoty 25.000,00 zł.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku udziela dofinansowania działając na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 t.j. z późn. zm.).

plakat zapraszający na "Wesołą Majówkę"Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie zaprasza dzieci na „Wesołą Majówkę”, która odbędzie się 29 kwietnia w godz. 17.00-20.30. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji podczas dyskoteki,  takie jak:  zabawy, konkursy, gry. Dzieci do lat 8 zapraszamy z rodzicami.

 

 

 

Urząd Gminy Szumowo ul. 1 Maja 50, 18-305 Szumowo, woj. podlaskie
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawy, usługi lub roboty budowlane poniżej wartości 30 000 euro

1. Przedmiot zamówienia: 
Wykonanie kompleksowej usługi – opracowanie wniosków aplikacyjnych - dla przedsięwzięcia:

"Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szumowo”.

Treść zapytania ofertowego dostępna jest w poniższym odnośniku:

Zapytanie ofertowe 

1 maja 2016 r. w Żabikowie Rządowym Koło Gospodyń Wiejskich organizuje Majówkę. Zapowiada się wspaniała zabawa. Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych.

 

 

 

 

W dniu dzisiejszym około godziny 1.15 na drodze krajowej nr 8 doszło do pożaru samochodu ciężarowego z lawetą. Droga zablokowana była przez kilka godzin. W akcji gaśniczej brały udział jednostki OSP z Ostrożnego i OSP z Szumowa. Natomiast ochronę dróg gminnych zapewniała jednostka OSP ze Srebrnego Borku.

Pan Wójt składa podziękowania dyżurnemu operacyjnemu PSP w Zambrowie st.asp. Panu Tadeuszowi Wądołowskiemu za koordynację akcji. Natomiast strażakom ochotnikom za sprawne i zorganizowane działania.

Przypominamy, że brak udziału Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej przy wypadkach może narazić gminy na spore straty. Samochody ciężarowe chcąc ominąć strefę wypadku wjeżdżają na drogi gminne, niszcząc w ten sposób nawierzchnię. W jednym z takich wypadków, gdy nie została powiadomiona straż pożarna, koszt napraw zniszczonych dróg w gminie Szumowo wyniósł ponad 18.000 zł.

zdjęcie ze spotkania - Marian PodleckiBiblioteka szkolna zaprosiła niecodziennego gościa. Pan Marian Podlecki w 2014 roku został odznaczony Orderem Uśmiechu., międzynarodowym medalem nadawanym za działania przynoszące dzieciom radość. Napisał wiele książek , m.in. – „O kocie Feniksie, krasnalach i trzech czarodziejskich kamieniach opowieści kilka prawdziwych choć niewiarygodnych”, „Opowieść o Feniksie, krasnalach i inwazji kosmitów”, „Opowieść o Feniksie, latającym dywanie i jajku smoka wawelskiego”, „Wypędzony do Raju”. Jest współautorem publikacji o ziemi rajgrodzkiej. Obecnie pracuje jako nadleśniczy w Rajgrodzie. Ma wszechstronne zainteresowania:

W związku wystąpieniem istotnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu wszczęcia postępowania unieważnia się zapytanie ofertowe z dnia 06.04.2016 r. dotyczące wykonania "Modernizacji gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szumowo".
Wykonawcy, którzy złożyli odpowiedź na w/w zapytanie ofertowe zostaną poinformowani o unieważnieniu drogą mailową lub pocztą.
Od decyzji podjętej przez Zamawiającego nie przysługuje odwołanie. Wszelkie pisma składane przez Wykonawców mające charakter odwołania od rozstrzygnięć, Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.


Wójt Gminy Szumowo
Jarosław Cukierman

16 maja upływa termin złożenia wniosków o przyznanie płatności obszarowych za 2016 r. Pomoc przy wypełnianiu dokumentów można uzyskać w Urzędzie Gminy Szumowo w pokoju nr 11.

Od 1 kwietnia 2016 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej w Szumowie w ramach Rządowego Programu „Rodzina 500+” wpłynęło już prawie 300 wniosków.
Jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie od 01 kwietnia do 01 lipca 2016 wypłata, po przyznaniu świadczenia,  nastąpi z wyrównaniem od 01 kwietnia 2016 r.  W przypadku złożenia wniosku po 1 lipca br. obowiązuje zasada, że w przypadku kompletnego wniosku złożonego do 10 dnia miesiąca włącznie, decyzja i wypłata za ten miesiąc nastąpi do końca tego miesiąca. Wniosek złożony po 10-tym dniu danego miesiąca oznacza, że decyzja i wypłata będą najpóźniej ostatniego dnia kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za cały miesiąc, w którym wniosek został złożony.