Aktualności

zdjęcie uczennicy z dyplomemZa nami pierwsza edycja Akademii – Konkurs Wiedzy o Prawie organizowanego przez Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych. Jego celem jest popularyzowanie wiedzy z zakresu prawa oraz wzrost świadomości prawnej dzieci i młodzieży. Wzięli w nim udział uczniowie z Zespołu Szkół w Szumowie, którzy chcieli pogłębić swoją wiedzę w tej dziedzinie. W etapie szkolnym, nad którym pieczę sprawował Samorząd Uczniowski, wyłoniono troje gimnazjalistów, którzy reprezentowali szkołę podczas etapu okręgowego: Patrycję Godlewską, Annę Szymańską oraz Aleksandra Komor.

Zdjęcie uczniów odwiedzających wystawęW dniu 12.05.2016r. uczniowie Zespołu Szkół w Szumowie udali się do Regionalnej Izby Historycznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie w celu obejrzenia wystawy pt. „Chrzest 966. U źródeł Polski”. Organizatorami wyjazdu byli: Zespół Szkół w Szumowie oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Szumowskiej. Wystawa „Chrzest 966. U źródeł Polski” stworzona została przez pracowników Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie oraz uczniów - wolontariuszy z I LO im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie. Ekspozycja składa się z dwóch elementów –

Gmina Szumowo bierze udział w plebiscycie na "Gminę Roku".

Plebiscyt ten polega na wyłonieniu najlepiej zarządzanej gminy.
Czy nasza gmina się rozwija? Jest tu czysto i bezpiecznie? Czy dobrze się w niej żyje?
Jeśli tak, zagłosuj.

Aby zagłosować na Gminę Szumowo wystarczy wysłać SMS
na numer 72355
w treści wpisując: gmina.89
Koszt wysłania jednego SMS-a  to 2,46 zł z VAT. Jeden wysłany SMS to 5 głosów na daną kandydaturę. Można wysłać dowolną liczbę głosów.  
Głosowanie za pomocą SMS Premium trwa od  9 do 25 maja 2016 r. do godz. 23.59

plakat dotyczący zawodówJuż w tę niedzielę 22 maja odbędą się Mistrzostwa Gminy Szumowo w kolarstwie.

Start o godzinie 15:00.

W zawodach może wziąć udział każdy, kto nie ma przeciwwskazań lekarskich.

Uczestnicy zostaną podzieleni według wieku oraz rodzaju roweru na poszczególne grupy:

 

Wśród laureatów IV edycji wojewódzkiego konkursu twórczości dzieci i młodzieży „Podlasie - mnie ta ziemia od innych droższa … . Sztuka ludowa Podlasia inspiracją do działań twórczych” są uczniowie z Zespołu Szkół w Szumowie.
Cele tego przedsięwzięcia, w którym uczestniczyło ogółem 465 uczniów, to m.in.:

  • promocja województwa podlaskiego;
  • kształtowanie patriotyzmu lokalnego;
  • zachęcenie do uczestniczenia w życiu kulturalnym regionu;
  • zwrócenie uwagi na walory przyrodnicze i architektoniczne Podlasia;
  • rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży.

W eliminacjach wojewódzkich zwyciężyło troje uczniów z naszej szkoły. Są to:

zdjęcie przedstawia wizualizacje budynku Zespołu Szkół w Szumowie po termomodernizacji.Już niebawem ruszą kolejne inwestycje w gminie Szumowo.Chodzi mianowicie o termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Szumowie i Urzędu Gminy, oraz świetlicy wiejskiej
w Radwanach –Zaorze. 

Celem zadania jest poprawa stanu infrastruktury energetycznej, a także zmiana estetyki ścian zewnętrznych obiektów. Zakres prac jest bardzo rozległy i polegał będzie między innymi na wprowadzeniu w budynkach takich zmian, które przyczynią się do ograniczenia strat energii cieplnej, co przełoży się na obniżenie kosztów eksploatacji i podniesienie parametrów energetycznych obiektów. W rezultacie wpłynie to na poprawę warunków nauczania i pracy,  podniesienie standardów bazy oświatowej.
 

DSCF5422Ochotnicze Straże Pożarne z gminy Szumowo doposażone zostały w sprzęt specjalistyczny i ratowniczo – gaśniczy.

Nowe wyposażenie umożliwi łatwiejsze, szybsze, skuteczniejsze i bardziej profesjonalne likwidowanie nietypowych i różnorodnych zagrożeń występujących na terenie gminy, a także powiatu. Wpłynie na lepsze zabezpieczenie środowiska naturalnego przed zagrożeniami pożarowymi, a także likwidację zagrożeń w ruchu drogowym. W wyniku wydobywania kruszywa naturalnego w okolicach miejscowości Szumowo, powstało kilka sztucznych zbiorników wodnych. Pomimo, iż są to tereny rekreacyjne, obowiązuje całkowity zakaz kąpieli. Jednak często te zakazy są łamane. W ostatnim czasie zanotowano kilka niepokojących zdarzeń mających miejsce na tych akwenach wodnych. Doposażenie jednostki OSP w Szumowie w niezbędny sprzęt pozwoli na profesjonalne działania ratownictwa wodnego.Nowo zakupione wyposażenie pozwoli także na skuteczniejsze działania w przypadku pożaru dużych kompleksów leśnych, których powierzchnia w Gminie Szumowo wynosi 3429 ha. Zwiększy ono skuteczność i efektywność prowadzonych działań ratowniczych, a także poprawi bezpieczeństwo mieszkańców gminy i powiatu, jak również ich mienia.

Szanowny rodzicu. Jeżeli zauważyłeś u swojego dziecka coś niepokojącego w rozwoju lub zachowaniu albo chcesz upewnić się czy przebiega prawidłowo zapraszamy na bezpłatne konsultacje DLA DZIECI I MŁODZIEŻY w wieku od 0 do 24 wraz z ich rodzicami w dniu 19 maja 2016 od godziny 8.30 do 12.30 do Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie lub do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zambrowie.
Celem ustalenia wizyty w Poradni prosimy o kontakt telefoniczny: 86 271 21 78

Szkolne koło Caritas przy Zespole Szkół w Szumowie i Caritas Diecezji Łomżyńskiej zapraszają wszystkich chętnych na Maraton Zumba - wytańcz razem z nami kilometry dobra, który odbędzie się 14 maja 2016 roku (sobota) w godzinach 15.00 - 17.00 na sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Szumowie. Pod fachowym okiem trenera poznacie tajniki ZUMBY. Koszt wstępu - 15 zł.
Całkowity dochód zostanie przeznaczony na ogólnopolską akcję charytatywną "Kilometry dobra".
Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych.

W związku z wystąpieniem istotnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu wszczęcia postępowania unieważnia się zapytanie ofertowe z dnia 26.04.2016 r. dotyczące
wykonania kompleksowej usługi - opracowanie wniosków aplikacyjnych - dla przedsięwzięcia: "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szumowo"
Wykonawcy, którzy złożyli odpowiedź na w/w zapytanie ofertowe zostaną poinformowani o unieważnieniu drogą mailową lub pocztą.
Od decyzji podjętej przez Zamawiającego nie przysługuje odwołanie. Wszelkie pisma składane przez Wykonawców mające charakter odwołania od rozstrzygnięć, Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia. 

Wójt Gminy Szumowo

Jarosław Cukierman