Aktualności

zdjęcie z koncertu karnawałowegoKoncertem Orkiestry Dętej OSP Szumowo Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie zakończył cykl imprez rozrywkowych zaplanowanych na tegoroczny karnawał.
W dniu 6 lutego 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie odbył się organizowany corocznie Karnawałowy Koncert Orkiestry Dętej połączony z prezentacją dorobku artystycznego grupy tanecznej „Arabeska”.
Impreza organizowana od lat na przełomie stycznia i lutego jest podsumowaniem całorocznej pracy obydwu zespołów, możliwością zaprezentowania swoich umiejętności przed bardzo wyjątkową publicznością : rodzicami, współmałżonkami oraz przedstawicielami władz, a także noworocznym upominkiem w podziękowaniu za wsparcie organizacyjne, finansowe i duchowe wszystkim, którzy przyczyniają się do rozwoju orkiestry.

okładka z koncepcji modernizacji gospodarkiW dniu 07.02.2016r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie odbyły się konsultacje mieszkańców Gminy na temat ,,Modernizacji gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szumowo”.

W spotkaniu uczestniczyli Wójt Gminy Szumowo pan Jarosław Cukierman wraz z pracownikami referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji, a także Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej pan Witold Zadroga i Pan Robert Rosiak Starosta Powiatu Zambrowskiego.

Spotkanie otworzył Wójt Gminy Szumowo, zwracając uwagę na wieloletnie zaniedbania w tej dziedzinie. „Ta kadencja, ta Rada Gminy musi zmierzyć się z tym trudnym tematem. Te inwestycje nie są tylko dla nas, ale także dla naszych dzieci. Musimy pozyskać środki zewnętrzne, żeby podołać tej inwestycji. Całkowity koszt to kwota w zależności od wariantu rozwiązań około 18-19 mln zł ”.

zdjęcie zapustnikówOstatki, zapusty – słowo to oznacza ostatnie dni karnawału od tłustego czwartku kończące się zawsze we wtorek przed Środą Popielcową i stanowi element naszej tradycji.

Tak też stało się i tym razem pracowników Urzędu Gminy odwiedziła grupa roześmianych i roztańczonych "cyganów - zapustników" z Pęchratki Polskiej oraz duża grupa "cyganów" z Zakładu Terapii Zajęciowej. W tym czasie pracownicy urzędu mieli okazję odstąpić od biurek i zakosztować miłego relaksu. Oczywiście nie odbyło się bez zapustnych przyśpiewek i tańców, a także symboliczne wypuszczenie gołębi przywiezionych przez przebierańców z grupy Zakładu Terapii przed siedzibą urzędu przez Wójta Gminy Jarosława Cukiermana, który podziękował za odwiedziny i zaprosił za rok, po czym korowód zapustny udał się w dalszą drogę, by odwiedzić innych.

Zdjęcie z dnia Babci i Dziadka21 i 22 stycznia to dni wyjątkowo sympatyczne i odświętne – poświęcone naszym babciom i dziadkom. Z tej okazji uczniowie klas drugich naszej szkoły zaprosili swoje babcie i dziadków na klasowe uroczystości z tej okazji. 

Wychowawczynie powitały przybyłych gości i złożyły im życzenia. Do życzeń dołączyła się również obecna na uroczystości pani dyrektor. Spotkanie uświetnił program artystyczny, na który składały się wiersze i piosenki w wykonaniu dzieci. Każdy z małych artystów miał szansę powiedzieć kilka ciepłych słów swoim gościom. Szczególne chwile wzruszenia zebrani przeżyli w momencie, kiedy mali artyści odegrali na fletach „ Sto lat” i zatańczyli wesołe tańce: „ Zima”, „ Kazaczok”. Babcie i dziadkowie byli zachwyceni, wzruszeni i dumni ze swoich wnuków.

zdjęcie z pucharamiOchotnicza Straż Pożarna w Szumowie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie zapraszają druhów i druhny z jednostek działających w powiecie zambrowskim na rozgrywki sportowe strażaków.

Rozgrywki sportowe strażaków z powiatu zambrowskiego odbędą się 28 lutego 2016r. w sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Szumowie. Początek rozgrywek o godz. 1000.

W rozgrywkach mogą wziąć udział drużyny złożone jedynie z osób związanych ze strażą pożarną - członków PSP, OSP, MDP itd. Drużyny nie mogą być większe niż 7 osób. W skład mogą wchodzić kobiety i mężczyźni. Jedna drużyna może składać się z dwóch lub więcej jednostek. Istnieje również możliwość zgłoszenia jednej drużyny z terenu całej gminy.

zdjęcie dzieci z ferii w Paproci DużejFerie zimowe to wymarzony czas dla dzieci. Jak co roku Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Paproci Dużej zorganizowała wiele ciekawych zajęć, które rozpoczęły się 25 stycznia.

Chętne dzieci spotykały się codziennie. Był to bardzo miły czas, spędzony w aktywny sposób. Zajęcia zorganizowane przez wychowawców cieszyły się dużym zainteresowaniem. Program ferii był bogaty w wiele różnorodnych zajęć: muzycznych, plastycznych, ruchowych, wychowawczo - profilaktycznych, informatycznych, kulinarnych, teatralnych.

zdjęcie z konkursu- św. MikołajKoło plastyczne z Paproci Dużej gmina Szumowo na początku roku 2016 ogłosiło po raz pierwszy konkurs plastyczny z cyklu „Postaci z legend i baśni”. Postacią wiodącą uczyniono Świętego Mikołaja. Na konkurs wpłynęły prace tworzone techniką dowolną ( papieroplastyka, wytwory z masy solnej, prace plastyczne technikami mieszanymi). Podczas ferii zimowych zebrało się jury od przewodnictwem plastyka, Bogdana Piwońskiego. Przyznano:
I miejsce – Aleksandra Dmochowska – klasa I
II miejsce – Patrycja Lemańska – klasa V
III miejsce – Nikola Łuniewska – klasa I
IV miejsce – Kamil Polak – klasa IV.
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe.

Galeria

zdjęcie z zebraniaW dniu 4 lutego 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szumowie spotkali się na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym by podsumować działalność minionego 2015 roku, a także wybór przedstawicieli Zarządu.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie OSP w Szumowie, a także zaproszeni goście reprezentujący władze samorządowe gminne i powiatowe w tym w jednej osobie Starosta Powiatu Zambrowskiego i jednocześnie Prezes OSP w Szumowie, Wójt Gminy Szumowo Jarosław Cukierman, Komendant Powiatowy Policji w Zambrowie Andrzej Popko, Komendant Powiatowy PSP w Zambrowie st. bryg. Sławomir Skrzypkowski, Przewodniczący Rady Powiatu dh Józef Dąbrowski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Marek Adam Komorowski, st. bryg. w st. spocz. Marek Bączyk, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego – Stefan Karajewski, Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Zambrowie kpt. Łukasz Chankowski, Komendant Gminny dh Waldemar Jankowski oraz Prezes Banku Spółdzielczego w Szumowie dh Edward Lipiński.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szumowie (ul. 1-go Maja 50, 18-305 Szumowo) ogłasza konkurs na stanowisko: do spraw świadczeń wychowawczych.

Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie;
2. wykształcenie wyższe (mile widziane z zakresu pomocy społecznej);
3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
6. wymagany minimum 2 letni staż pracy w pomocy społecznej;
7. znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych w szczególności oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych.

W związku z trwającymi pracami projektowymi nad rozwiązaniami technicznymi gospodarki wodno-sciekowej na terenie Gminy Szumowo, uprzejmie informuje, że w dniu 07.02.2016 roku od godz. 13.00 w sali GOK w Szumowie odbędą się konsultacje społeczne nad opracownanym projektem koncepcji pt. "Modernizacja gospodarki wodo-sciekowej na terenie Gminy Szumowo". W związku z powyższym Wójt Gminy Szumowo zaprasza do wzięcia udziału w w/w spotkaniu celem wypracowania rozwiązań, które pomogą rozwiązać tak ważną dla nas wszystkich sprawę. Poniżej podajemy link do strony gdzie można zapoznać się w wersją graficzną opracowania: http://1drv.ms/23DRYxB - 287.5MB (zip) należy pobrać i rozpakowć (PDF)