Aktualności

NZOZ Centrum Medyczne „Zdrowie" w Szumowie informuję, że  w okresie od 01.06.2016 r. do 30.06.2018 r. realizuje projekt pn. Dzienny Dom Opieki Medycznej Zdrowie w Szumowie w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Wsparcie skierowane jest do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 roku życia, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

dzieci z ułożonym z kamieni napisem "Szumowo"Już od pierwszych dni wakacji Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie tętni życiem.

Dzieci, które spędzają ten wolny od nauki czas w naszej gminie z pewnością nie mogą narzekać na nudę.

Nasza tegoroczna wakacyjna oferta to mnóstwo atrakcyjnych zajęć i warsztatów pozwalających miło, ciekawie , a za razem pożytecznie spędzić czas.

To mnóstwo ruchu, wspaniałej, radosnej zabawy, moc emocji  i wrażeń , ale też możliwość wykazania się swoimi zdolnościami i umiejętnościami  oraz spędzenia czasu w gronie rówieśników,  dlatego też na brak uczestników nie możemy  narzekać. 

W ostatnim czasie Gmina Szumowo zakończyła kolejne zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 roku.

Mieszkańcy Kaczynka, Radwan Zaorze i Żabikowa Rządowego cieszyć się mogą wyremontowanymi budynkami świetlic wiejskich.

Przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczynek rozpoczęła się w październiku 2015 roku.

Prace obejmowały wyminę pokrycia dachowego, stolarki okiennej, ocieplenie budynku, wykonanie elewacji i wykończenie wnętrz.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Paproci Dużej otrzymała nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

Sprzęt ten został zakupiony w ramach udzielonej pomocy finansowej z Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo -gaśniczego.

Umowa została podpisana 07 czerwca 2016 roku w Białymstoku.  

Ochotnicza Straż Pożarna z Paproci Dużej  wzbogaciła się o nastepujący sprzęt:

węże do motopompy – 2 szt, deskę ortopedyczną- 1 szt, prądownice uniwersalne- 2 szt , prostownik- 1szt , klucze do hydrantu nadziemnego - 2 szt, klucz do zasuw- 1 szt, zestaw kluczy oczkowo – płaskowych – 1 szt, sita kominowe- 2 szt,  kamizelki – 6 szt, karnistry metalowe – 2 szt, tarcze podświetlenia LIZAK – 1 szt, tarcze LIZAK – 4 szt, przełącznik – 1szt.

Sobota 23 lipca W Srebrnym Borku będzie przepełniona wspaniałą, wesołą zabawą.
 
Od godz. 16:00 przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej odbędzie się LIPCÓWKA - festyn rodzinny organizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich " Boróweczki " ze Srebrnego Borku.
 
 
 
Organizatorzy zapewniają:
- mnóstwo wspaniałych atrakcji dla dzieci
- wspaniała zabawę
- dobrą kawę,
- smacznego grilla,
- tańce do rana.
 
Serdecznie zapraszamy.

 Jak każdego roku pod koniec lipca przychodzi czas na zebranie plonów całorocznej pracy rolników.

Szczególnie ważny jest dla wszystkich obsługujących kombajny, prasy do słomy czy środki transportu zachowanie zasad bezpieczeństwa pracy, co zapobiega nieszczęśliwym zdarzeniom jakimi są wypadki w rolnictwie.

Różnego typu urazy powodują co roku u wielu rolników utratę zdrowia, a nawet życia.

Dlatego Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku zaprasza  rolników prowadzących prace żniwne do corocznego konkursu „Żniwa mogą być bezpieczne” – regulamin konkursu poniżej.

Maszyny przygotowane do pracy, posiadające osłony części ruchomych obsługiwane przez trzeźwe i rozsądne osoby to podstawa bezpiecznych żniw.

Uprzejmie zawiadamiam, że XVIII uroczysta sesja Rady Gminy Szumowo odbędzie się w dniu 24 lipca 2016 roku (niedziela) o godzinie 10°° w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie z następującym porządkiem:

1. Otwarcie obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia herbu, flag i pieczęci Gminy Szumowo oraz zasad ich stosowania.
4. Wolne wnioski i sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                  Elżbieta Szymańska

zajęcia laboratoryjne w GOK Szumowo.Tegoroczne wakacje to dla uczestników półkolonii zorganizowanych przez GOK w Szumowie okres wspaniałej i beztroskiej, ale też pełnej ekscytujących doznań i niesamowitych wrażeń zabawy.

Nasza oferta to szereg różnorodnych zarówno pod względem formy jak i treści działań, które nie tylko umożliwiają aktywne spędzanie czasu wolnego, ale też pozwalają rozwijać pasje i zainteresowania. Dlatego też, obok zajęć ruchowych na sali i na świeżym powietrzu, integracyjnych gier i zabaw, dzieci mogą brać udział w zajęciach muzycznych, plastycznych czy tanecznych, które są integralna częścią projektu „Bezpieczne wakacje – artystycznie i sportowo w gminie Szumowo” dofinansowanego  ze środków  programu „Działaj lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i ODL „Brama na Bagna”.

Komisja konkursowa nie miała łatwego zadania.
Wszystkie pomysły były bardzo dobre.
Trudno było wybrać jeden. W związku z tym, Komisja konkursowa przyznała 4 równorzędne I miejsca i jedno wyróżnienie.
 

30 czerwca zakończono przyjmowanie prac biorących udział w konkursie na "Maskotkę promocyjną Gminy Szumowo".

Dziecięca pomysłowość nie ma granic:) Prace są przeurocze. Misie, motylki, krówki, listki, biedroneczki – to tylko niektóre propozycje.

Zapraszamy do galerii, aby obejrzeć wszystkie prace naszych wspaniałych uczestników.